Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11
Tlačová správa
Kategória
Kategória
Ukáž viac
Rok
Rok
Ukáž viac

Pozrite si naše produkty

Bankové produkty
Vyberieme balík riešení, ktorý zodpovedá vašim potrebám
Poistné produkty
Vyberieme balík riešení, ktorý zodpovedá vašim potrebám

Aktuality

Potenciál exportných príležitostí na najbližšie 3 roky, dopad sankcií EÚ voči Rusku a Bielorusku na slovenský export, prepájanie a úloha ekonomickej diplomacie v praxi, či financovanie malých modulárnych reaktorov. To boli témy semestrálnych prác, ktoré tento týždeň obhajovali študenti Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v rámci predmetu Podnikanie v praxi 1 – EXIMBANKA SR.
Tento týždeň sa v Prahe konalo výročné stretnutie exportno-úverových agentúr (ďalej len ECAs) krajín V4. Na podujatí pod záštitou českého predsedníctva sa zúčastnili český Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) Česká exportní banka (ČEB), poľská exportno-úverová agentúra KUKE, maďarská EXIMBANK a slovenská EXIMBANKA SR. Cieľom stretnutia bola koordinácia pozícií v otázkach spoločného záujmu na medzinárodných fórach napríklad v oblasti energetiky alebo finančných pravidiel štátnej podpory exportu, posilnenie vzájomnej spolupráce, či zdieľanie skúseností a príkladov dobrej praxe.
Eximbanka podporila, prostredníctvom svojich bankových a poisťovacích činností, v roku 2023 export v celkovej výške 1 540,0 mil. eur. Podľa koncoročných údajov dosiahla majetková angažovanosť Eximbanky (súčet bankovej a poistnej angažovanosti) v roku 2023 výšku 1.140,8 mil. eur, čo predstavuje  jednu z najvyšších hodnôt počas existencie Eximbanky a nárast oproti minulému roku o 16,0%.
Včera sa na zámku Vígľaš konalo diskusné fórum – Exportný klub na tému západný Balkán, ktoré zorganizovala EXIMBANKA SR za aktívnej účasti predstaviteľov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR), Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD). Cieľom podujatia bolo poskytnúť slovenským firmám prehľad o príležitostiach pre ich expanziu na teritóriá západného Balkánu.
Predstavitelia Eximbanky a Ekonomickej univerzity v Bratislave dnes podpísali Memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je rozvíjať vzájomnú spoluprácu v oblasti vedecko-výskumnej a poradenskej činnosti, spoločensky prospešných aktivít a vzdelávacieho procesu. Za Eximbanku Memorandum podpísal Ing. Rastislav Podhorec, MBA generálny riaditeľ Eximbanky a Ing. Pavol Tavač, námestník generálneho riaditeľa Eximbanky. Za Ekonomickú univerzitu v Bratislave Memorandum podpísal prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD, rektor univerzity.
Členské krajiny Konsenzu OECD na februárovom zasadnutí rozhodli o novej klasifikácii štyroch štátov. Čierna Hora, Gruzínsko, Omán a Katar si polepšili o jednu úroveň v rebríčku rizikovosti krajín. Čiernej Hore a Gruzínsku pomohlo prozápadné smerovanie, Kataru s Ománom ťažba plynu a ropy. Pre exportno-úverové agentúry tak tieto krajiny od 9. februára 2024 predstavujú nižšiu mieru rizika.
Novým členom Rady banky a námestníkom generálneho riaditeľa EXIMBANKY SR sa s platnosťou od 19. januára 2024 stáva Igor Barát.
Neistá geopolitická situácia vo svete, globálna energetická kríza, vysoká inflácia či zmierňovanie dosahov zmeny klímy tento rok ovplyvnili nielen slovenské domácnosti, ale aj aktivity podnikov, ktoré vyvážajú svoju produkciu na zahraničné trhy.
EXIMBANKA SR má nového generálneho riaditeľa a dvoch nových členov vedenia. Novým predsedom Rady Banky a generálnym riaditeľom EXIMBANKY SR sa s platnosťou od 7. decembra 2023 stal Rastislav Podhorec, ktorý doteraz v EXIMBANKE SR pôsobil ako námestník generálneho riaditeľa. Milan Horváth je novým členom Rady banky a zároveň námestníkom generálneho riaditeľa pre financovanie a poisťovníctvo. Novým externým členom Rady banky je aj Igor Lichnovský, ktorý nebude zamestnancom EXIMBANKY SR.
EXIMBANKA SR dnes sprístupnila svoje redizajnované webové sídlo www.eximbanka.sk, ktoré má užívateľom priniesť aktuálnejšie, prehľadnejšie a zrozumiteľnejšie informácie o exporte a rôznych formách podpory exportu, ktoré inštitúcia slovenským podnikateľom ponúka.

Pozrite si naše produkty

Poistné produkty
Vyberieme balík riešení, ktorý zodpovedá vašim potrebám
Poistné produkty
Vyberieme balík riešení, ktorý zodpovedá vašim potrebám
KONTAKTUJTE NÁS
Ako môžeme pomôcť ?
Radi by sme to počuli od Vás.

S našimi novinkami budete vždy v obraze.