Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11
Tlačová správa
Kategória
Kategória
Ukáž viac
Rok
Rok
Ukáž viac

Pozrite si naše produkty

Bankové produkty
Vyberieme balík riešení, ktorý zodpovedá vašim potrebám
Poistné produkty
Vyberieme balík riešení, ktorý zodpovedá vašim potrebám

Aktuality

Novým členom Rady banky a námestníkom generálneho riaditeľa EXIMBANKY SR sa s platnosťou od 19. januára 2024 stáva Igor Barát.
EXIMBANKA SR má nového generálneho riaditeľa a dvoch nových členov vedenia. Novým predsedom Rady Banky a generálnym riaditeľom EXIMBANKY SR sa s platnosťou od 7. decembra 2023 stal Rastislav Podhorec, ktorý doteraz v EXIMBANKE SR pôsobil ako námestník generálneho riaditeľa. Milan Horváth je novým členom Rady banky a zároveň námestníkom generálneho riaditeľa pre financovanie a poisťovníctvo. Novým externým členom Rady banky je aj Igor Lichnovský, ktorý nebude zamestnancom EXIMBANKY SR.
EXIMBANKA SR dnes sprístupnila svoje redizajnované webové sídlo www.eximbanka.sk, ktoré má užívateľom priniesť aktuálnejšie, prehľadnejšie a zrozumiteľnejšie informácie o exporte a rôznych formách podpory exportu, ktoré inštitúcia slovenským podnikateľom ponúka.
Víťazom 1. ročníka súťaže TREND Exportér roka 2023, ktorého garantom je EXIMBANKA SR, sa stala firma Innovatrics, ktorej riešenia v oblasti biometrických technológií používajú takmer na celom svete.
EXIMBANKA SR dostala, v nadväznosti na plán Európskej komisie REPowerEU a zriadenie platformy EÚ na nákup zemného plynu a skvapalneného plynu (LNG), mandát na poskytovanie finančných produktov slovenským subjektom, ktoré nakupujú plyn a LNG cez platformu pre spoločný nákup plynu (EU Energy Platform).
EXIMBANKA SR prostredníctvom svojich bankových a poisťovacích činností podporila export v prvom polroku 2023 v celkovej výške 721,3 mil. eur. Podľa polročných údajov a priebežného plnenia rozpočtu je vysoko pravdepodobné, že majetková angažovanosť EXIMBANKY (súčet bankovej a poistnej angažovanosti, čiže veľkosť banky) dosiahne ku koncu roka historicky najvyššiu hodnotu a narastie oproti minulému roku o 22%.
S cieľom oceniť najlepšie exportné firmy pôsobiace na slovenskom trhu EXIMBANKA SR prináša novú výzvu pre podnikateľov s aktívnou orientáciou na zahraničné trhy. Výzva je určená pre firmy, ktoré svojimi exportnými aktivitami prispievajú k pozitívnym zmenám a zlepšeniu kvality podnikateľského prostredie a spoločnosti a pomáhajú budovať dobré meno pre Slovensko v zahraničí.
Eximbanka SR, exportno-úverová agentúra zameraná na podporu slovenského exportu, k 15.7.2023 zaviedla nové pravidlá modernizácie exportných úverov. Tieto pravidlá, ktoré sa vydali v súlade s Konsenzom OECD[1], majú za cieľ prispôsobiť sa aktuálnym potrebám exportérov, financujúcich bánk a zahraničných odberateľov, ako aj reflektovať dynamiku finančných trhov a technologický pokrok, najmä v oblasti zelených technológií.
Bratislava, 23.6.2023. Ako reakciu na situáciu na trhu s úrokovými sadzbami pre podnikateľské úvery EXIMBANKA SR mediálne posilňuje ponuku na zvýhodnené financovanie zo zdrojov Európskej investičnej banky (EIB). Úver je určený slovenským malým a stredným podnikom (MSP) a stredne veľkým podnikom (MID-CAPS) na financovanie ich investičných projektov a prevádzkového kapitálu.
EXIMBANKA SR hostila partnerské exportno-úverové agentúry (ďalej ECAs) z krajín regiónu V4 a Rakúska na konferencii v Modre a vytvorila inšpiratívny priestor pre zdieľanie spoločných tém a príležitosti na spoluprácu s partnermi. Vzhľadom na narastajúce výzvy v medzinárodnom obchode musia exportno-úverové agentúry hľadať nové možnosti podpory pre exportné firmy, vďaka čomu tieto firmy majú možnosť zvýšiť schopnosť presadiť sa na zahraničných trhoch.

Pozrite si naše produkty

Poistné produkty
Vyberieme balík riešení, ktorý zodpovedá vašim potrebám
Poistné produkty
Vyberieme balík riešení, ktorý zodpovedá vašim potrebám
KONTAKTUJTE NÁS
Ako môžeme pomôcť ?
Radi by sme to počuli od Vás.

Prihláste sa
na odber noviniek