Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Informácie o zásadách spracúvania a ochrany osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (“GDPR”) Vám poskytujeme informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Na tomto mieste nájdete informácie o tom, na aké účely spracúvame vaše osobné údaje, komu ich EXIMBANKA SR môže poskytnúť a aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov.

Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov (aktualizované k 15. februáru 2022)