Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Rozšírená forma
podpory exportu

Nad rámec financovania, záruk a poistenia poskytujeme expertízu a poradenstvo pre identifikáciu príležitostí slovenských firiem v rámci ich uplatnenia na zahraničných trhoch (najmä mimo EÚ a krajín OECD).

Podujatia a workshopy

Rozšírená forma
podpory exportu

Nad rámec financovania, záruk a poistenia poskytujeme expertízu a poradenstvo pre identifikáciu príležitostí slovenských firiem v rámci ich uplatnenia na zahraničných trhoch (najmä mimo EÚ a krajín OECD).

Podujatia a workshopy

Organizujeme podujatia s cieľom zvyšovať povedomie o možnostiach exportu a formách financovania a poistenia. Podujatia organizujeme pre všetky skupiny podnikateľov – exportérov: zástupcov malých, stredných, stredne veľkých či veľkých podnikov, pre už exportujúcich, alebo tých, ktorí uvažujú o expanzii svojho podnikania za hranice Slovenska.

Vzdelávanie je dôležitou súčasťou zvyšovania konkurencieschopnosti. Organizujeme aj workshopy pre široké spektrum exportérov, potenciálnych exportérov, alebo obchodných partnerov. Ich súčasťou bývajú aj neformálne stretnutia s možnosťou vytvárania nových obchodných partnerstiev . Aktívne sa tiež zúčastňujeme na podujatiach, ktoré organizujú naši partneri.

Exportný klub je vlajkovou loďou Eximbanky- /Prostredníctvom nich vytvárame priestor pre neformálne stretávanie sa exportérov so zástupcami relevantných štátnych, ale aj komerčných finančných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú exportom a medzinárodným obchodom. Ide spravidla o poldenné podujatie, ktoré pozostáva z odbornej diskusie, networkingu a B2B stretnutí.

Sledujte nás a budete dostávať novinky o možných podujatiach a akciách.

EU Global Gateway: Príležitosť pre slovenských podnikateľov

Pozývame Vás na podujatie (EU Global Gateway: Príležitosť pre slovenských podnikateľov) zamerané na podporu zapojenia slovenských podnikateľov do implementácie Global Gateway – novej stratégie EÚ pre podporu rozvojových projektov po celom svete v oblasti udržateľnej energetiky, dopravy, digitálnej infraštruktúry, zdravotníctva, vzdelávania, vedy a výskumu.

Malí a strední podnikatelia využite možnosť expandovať do 100 rozvojových krajín

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) vyhlásila výzvu Programu podnikateľských partnerstiev na rok 2024, ktorá je otvorená do 10. mája 2024. Výzva je sektorovo otvorená, určená malým a stredným podnikom, pričom je možné podávať projektové žiadosti na expanziu podnikania do vyše 100 partnerských rozvojových krajín. Projekty by mali mať primárne rozvojový aspekt, s dôrazom na pozitívny ekologický a sociálny dopad.

EXPORTNÝ KLUB – DISKUSNÉ FÓRUM NA TÉMU ZÁPADNÝ BALKÁN (19.3.2024)

Exportný klub je pripravované podujatie klubového formátu, ktorého cieľom je prinášať slovenským firmám – exportérom cenné informácie a skúsenosti o exporte a možnostiach expanzie do rôznych teritórií. Eximbanka podporuje slovenských podnikateľov pri ich exportných aktivitách na tradičné trhy krajín EÚ, pričom sa však sústredí na vývozné trhy mimo EÚ a nové, perspektívne teritóriá aj v rozvíjajúcich sa v regiónoch, či geograficky vzdialenejších destináciách.

Kontaktujte nás

Po odoslaní formulára Vás následne bude kontaktovať náš pracovník/čka* Pri anonymnom podaní podnetu, prosím, nezadávajte svoje kontaktné údaje v časti „Vyplňte nasledovné údaje“.

Ukrajina: export, investovanie a obnova hospodárstva.

EXIMBANKA SR je jediný disponibilný slovenský produkt financovania slovenského exportu na Ukrajinu

Aktuálne: Krytie krátkodobých pohľadávok od Eximbanky

Aktuálne: Máte záujem
o expandovaní na Ukrajinu? Dajte nám o tom vedieť

Aké sú možnosti pre slovenských podnikateľov pri obnove ukrajinského hospodárstva

S našimi novinkami budete vždy v obraze.