Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11
Bankové záruky

Bankové záruky

Potrebujete bankovú záruku pri vývoze na zahraničné trhy? Poskytneme vám komplexnú formu podpory a riešenia šité
na mieru, vrátane bezplatného poradenstva.

Bankové záruky

Potrebujete bankovú záruku pri vývoze na zahraničné trhy? Poskytneme vám komplexnú formu podpory a riešenia šité
na mieru, vrátane bezplatného poradenstva.

Výhody bankových záruk

Výhodnejšie obchodné podmienky

Berieme do úvahy charakter vášho podnikania a vaše konkrétne potreby.

Vyššia dôveryhodnosť

Vystavená záruka zvyšuje vašu dôveryhodnosť vo vzťahu k vášmu medzinárodnému obchodnému partnerovi.

Nižšie obchodné riziko vášho odberateľa

S bankovou zárukou si váš zahraničný odberateľ znižuje obchodné riziko a zabezpečí si plnenie obchodného záväzku.

Druhy bankových záruk

Vyberte si jednu z platobných alebo neplatobných bankových záruk, ktoré ponúkame slovenským exportérom.
Neplatobné záruky

1. Záruka za ponuku
do verejnej súťaže
(bid bond, tender guarantee)

Túto záruku vyžaduje vypisovateľ verejnej súťaže od vás (exportéra), ako účastníka súťaže, pre prípad odstúpenia od ponuky alebo nedodržania jej podmienok.

Záruka za ponuku sa využíva najmä pri verejných súťažiach v rôznych krajinách sveta.
Výška bankovej záruky za ponuku býva 2-5 % hodnoty ponuky.

3. Záruka za dobré prevedenie kontraktu (performance bond)

Táto záruka zaisťuje, že si ako dodávateľ (exportér) splníte povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.

Záruka sa využíva napríklad v prípade nedodania tovaru v dohodnutej kvalite/čase.
Čiastka záruky býva okolo 5-20 % hodnoty kontraktu.

5. Záruka za zádržné
(retention guarantee)

Tento typ záruky býva požadovaný pri kontraktoch na výstavbu investičných celkov, kde dochádza k platbám odberateľa na základe certifikátu o ukončení určitej fázy projektu. Tieto čiastočné platby v priebehu výstavby vám, ako dodávateľovi (exportérovi), umožňujú financovanie.

Investor obvykle zadržiava 5-10 % platieb ako zaistenie vád, ktoré môžu byť zistené neskôr.

2. Akontačná záruka - záruka
za vrátenie platby vopred
(advance payment guarantee)

Tento typ záruky požaduje zahraničný odberateľ v prípade, že podmienkou kontraktu je úhrada časti kúpnej ceny vopred, čo Vám, ako dodávateľovi (exportérovi), umožní zahájenie výroby.

Akontačná záruka sa využíva najmä pri dodávkach investičných celkov, strojov a zariadení. Zvyčajne je vopred platených 5-30 % hodnoty kontraktu.

4. Záruka za splnenie povinností dodávateľa behom technickej záruky (guarantee for warranty obligation, maintenance guarantee)

Zaistíme za vás, ako dodávateľa (exportéra), splnenie vašich záväzkov – odstraňovanie vád zistených v dobe technickej záruky. Lehota platnosti záruky kryje technickú záruku na dodané zariadenie.

Záruka sa využíva v súvislosti s kontraktmi na dodávky investičných celkov a technických zariadení. Zaručená čiastka sa pohybuje v rozmedzí 5-10 % kúpnej ceny.

Platobné záruky

1. Záruka za platobnú podmienku
(bank guarantee for payment terms)

Táto záruka vám umožní získať výhodnejšie platobné podmienky, napríklad odloženú splatnosť záväzkov. Dodávateľovi zároveň zabezpečuje splnenie vašich platobných záväzkov (ako odberateľa), ktoré vám vyplývajú z kontraktu.

2. Záruka za úver
(bank guarantee for loan)

Touto zárukou sa za vás zaručíme, že budete splácať úver veriteľovi (komerčnej banke). Veriteľ tak má zaistené splatenie istiny a úrokov z úveru, ktorý vám poskytol. V záruke je špecifikovaná úverová zmluva, počet splátok a ich výška.

Výhody bankových záruk

Výhodnejšie obchodné podmienky

Berieme do úvahy charakter vášho podnikania a vaše konkrétne potreby.

Vyššia dôveryhodnosť

Vystavená záruka zvyšuje vašu dôveryhodnosť vo vzťahu k vášmu medzinárodnému obchodnému partnerovi.

Nižšie obchodné riziko vášho odberateľa

S bankovou zárukou si váš zahraničný odberateľ znižuje obchodné riziko a zabezpečí si plnenie obchodného záväzku.

Druhy bankových záruk

Vyberte si jednu z platobných alebo neplatobných bankových záruk, ktoré ponúkame slovenským exportérom.
Neplatobné záruky

1. Záruka za ponuku
do verejnej súťaže
(bid bond, tender guarantee)

Túto záruku vyžaduje vypisovateľ verejnej súťaže od vás (exportéra), ako účastníka súťaže, pre prípad odstúpenia od ponuky alebo nedodržania jej podmienok.

Záruka za ponuku sa využíva najmä pri verejných súťažiach v rôznych krajinách sveta.
Výška bankovej záruky za ponuku býva 2-5 % hodnoty ponuky.

2. Akontačná záruka - záruka
za vrátenie platby vopred
(advance payment guarantee)

Tento typ záruky požaduje zahraničný odberateľ v prípade, že podmienkou kontraktu je úhrada časti kúpnej ceny vopred, čo Vám, ako dodávateľovi (exportérovi ), umožní zahájenie výroby.

Akontačná záruka sa využíva najmä pri dodávkach investičných celkov, strojov a zariadení. Zvyčajne je vopred platených 5-30 % hodnoty kontraktu.

3. Záruka za dobré prevedenie kontraktu (performance bond)

Táto záruka zaisťuje, že si ako dodávateľ (exportér) splníte povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.

Záruka sa využíva napríklad v prípade nedodania tovaru v dohodnutej kvalite/čase.
Čiastka záruky býva okolo 5-20 % hodnoty kontraktu.

4. Záruka za splnenie povinností dodávateľa behom technickej záruky (guarantee for warranty obligation, maintenance guarantee)

Zaistíme za vás, ako dodávateľa (exportéra), splnenie vašich záväzkov – odstraňovanie vád zistených v dobe technickej záruky. Lehota platnosti záruky kryje technickú záruku na dodané zariadenie.

Záruka sa využíva v súvislosti s kontraktmi na dodávky investičných celkov a technických zariadení. Zaručená čiastka sa pohybuje v rozmedzí 5-10 % kúpnej ceny.

5. Záruka za zádržné
(retention guarantee)

Tento typ záruky býva požadovaný pri kontraktoch na výstavbu investičných celkov, kde dochádza k platbám odberateľa na základe certifikátu o ukončení určitej fázy projektu. Tieto čiastočné platby v priebehu výstavby vám, ako dodávateľovi (exportérovi), umožňujú financovanie.

Investor obvykle zadržiava 5-10 % platieb ako zaistenie vád, ktoré môžu byť zistené neskôr.

Platobné záruky

1. Záruka za platobnú podmienku
(bank guarantee for payment terms)

Táto záruka vám umožní získať výhodnejšie platobné podmienky, napríklad odloženú splatnosť záväzkov. Dodávateľovi zároveň zabezpečuje splnenie vašich platobných záväzkov (ako odberateľa), ktoré vám vyplývajú z kontraktu.

2. Záruka za úver
(bank guarantee for loan)

Touto zárukou sa za vás zaručíme, že budete splácať úver veriteľovi (komerčnej banke). Veriteľ tak má zaistené splatenie istiny a úrokov z úveru, ktorý vám poskytol. V záruke je špecifikovaná úverová zmluva, počet splátok a ich výška.

Profil krajín

*Krajiny sú zaradené do 8 rizikových kategórií od 0 do 7, pričom 7. kategóriu tvoria krajiny s najvyššou úrovňou teritoriálneho rizika a 1. kategóriu tvoria krajiny s minimálnou úrovňou rizika. Do špeciálnej kategórie 0 (nula) patria krajiny s rozvinutými finančnými trhmi.

Realizované projekty EXIMBANKOU SR

Dokumenty na stiahnutie

DOC

Žiadosť – bankové záruky

XLSX

Dotazník ŽP

Čestné vyhlásenie
Konečný užívateľ výhod
English version

Čestné vyhlásenie
Konečný užívateľ výhod

DOC

Čestné vyhlásenie
Politicky exponovaná osoba
English Version

Čestné vyhlásenie
Politicky exponovaná osoba SK

XLS

Tabuľkové prílohy

Sme tu pre vás

Kontaktujte nás

Po odoslaní formulára Vás následne
bude kontaktovať náš pracovník/čka* Pri anonymnom podaní podnetu, prosím, nezadávajte svoje kontaktné údaje v časti „Vyplňte nasledovné údaje“.

Ukrajina: export, investovanie a obnova hospodárstva.

EXIMBANKA SR je jediný disponibilný slovenský produkt financovania slovenského exportu na Ukrajinu

Aktuálne: Krytie krátkodobých pohľadávok od Eximbanky

Aktuálne: Máte záujem
o expandovaní na Ukrajinu? Dajte nám o tom vedieť

Aké sú možnosti pre slovenských podnikateľov pri obnove ukrajinského hospodárstva

Prihláste sa
na odber noviniek