Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11
Bankové záruky

Bankové záruky

Počas vašej cesty exportéra určite využijete bankové záruky. Sme tu pre vás s poradenstvom a komplexnou formou podpory presne podľa vašich potrieb.

Bankové záruky

Počas vašej cesty exportéra určite využijete bankové záruky. Sme tu pre vás s poradenstvom a komplexnou formou podpory presne podľa vašich potrieb.

Výhody bankových záruk

Výhodné obchodné podmienky

Berieme do úvahy charakter vášho podnikania a vaše konkrétne potreby.

Vyššia dôveryhodnosť

Vystavená banková záruka zvyšuje vašu dôveryhodnosť vo vzťahu k vášmu medzinárodnému obchodnému partnerovi.

Eliminácia rizík pre vášho partnera

Každý zahraničný partner si uvedomuje, že jeho obchodné riziko sa pri poskytnutej bankovej záruke minimalizuje.

Druhy bankových záruk

Vyberte si jednu z platobných alebo neplatobných bankových záruk z našej ponuky pre slovenských exportérov.

Neplatobné záruky

1. Záruka za ponuku do verejného tendra (Bid bond, tender guarantee)

Túto záruku vyžaduje vyhlasovateľ verejného tendra od vás (exportéra), ako účastníka súťaže pre prípad odstúpenia od ponuky alebo nedodržania jej podmienok.

Záruka za ponuku sa využíva najmä pri verejných súťažiach,v rôznych krajinách sveta.

Výška bankovej záruky za ponuku býva spravidla 2-5 % z celkovej hodnoty ponuky.

3. Záruka za dobré prevedenie kontraktu (Performance bond)

Táto záruka zabezpečí, že si ako dodávateľ (exportér) splníte povinnosti vyplývajúce zo zmluvy s odberateľom.

Záruka sa využíva napríklad pre zaistenia dodania tovaru v dohodnutej kvalite, alebo čase.

Výška záruky býva okolo 5-20 % z celkovej hodnoty kontraktu.

5. Záruka za zádržné (Retention guarantee)

Tento typ záruky býva požadovaný pri kontraktoch na výstavbu investičných celkov, kde dochádza k platbám odberateľa na základe certifikátu o ukončení určitej fázy projektu. Tieto čiastočné platby v priebehu výstavby vám ako dodávateľovi (exportérovi) umožňujú získať financovanie.

Investor obvykle zadržiava 5-10 % platieb ako zaistenie potenciálnych vád alebo nedostatkov, ktoré môžu byť zistené neskôr.

2. Akontačná záruka – záruka za vrátenie platby vopred (Advance payment guarantee)

Tento typ záruky požaduje zahraničný odberateľ v prípade, že podmienkou kontraktu je úhrada časti kúpnej ceny vopred, čo vám ako dodávateľovi (exportérovi) umožní zahájenie výroby.

Akontačná záruka sa využíva najmä pri dodávkach investičných celkov, strojov a zariadení. Zvyčajne je vopred uhradených 5-30 % z hodnoty kontraktu.

4. Záruka za splnenie povinností dodávateľa behom technickej záruky (Guarantee for warranty obligation / Maintenance guarantee)

Ručíme za plnenie vašich záväzkov ako dodávateľa (exportéra) pri odstraňovaní vád zistených v dobe technickej záruky pre odberateľa. Lehota platnosti tejto záruky teda kryje plnenie technickej záruky na dodané zariadenie, s ktorým môžu prísť dodatočné náklady.

Záruka sa využíva v súvislosti s kontraktmi na dodávky investičných celkov a technických zariadení. Zaručená čiastka sa pohybuje v rozmedzí 5-10 % kúpnej ceny.

Platobné záruky

1. Záruka za platobnú podmienku (Bank guarantee for payment terms)

Táto záruka vám umožní získať výhodnejšie platobné podmienky, napríklad odloženú splatnosť záväzkov. Dodávateľovi zároveň garantuje splnenie vašich platobných záväzkov (ako odberateľa), ktoré vám vyplývajú z kontraktu.

2. Záruka za úver (Bank guarantee for loan)

Touto zárukou sa za vás zaručíme, že budete splácať úver veriteľovi (komerčnej banke). Veriteľ tak má zaistené splatenie istiny a úrokov z úveru, ktorý vám poskytol. V záruke je špecifikovaná úverová zmluva, počet splátok a ich výška.

Výhody bankových záruk

Výhodnejšie obchodné podmienky

Berieme do úvahy charakter vášho podnikania a vaše konkrétne potreby.

Vyššia dôveryhodnosť

Vystavená záruka zvyšuje vašu dôveryhodnosť vo vzťahu k vášmu medzinárodnému obchodnému partnerovi.

Nižšie obchodné riziko vášho odberateľa

S bankovou zárukou si váš zahraničný odberateľ znižuje obchodné riziko a zabezpečí si plnenie obchodného záväzku.

Druhy bankových záruk

Vyberte si jednu z platobných alebo neplatobných bankových záruk, ktoré ponúkame slovenským exportérom.
Neplatobné záruky

1. Záruka za ponuku do verejného tendra (Bid bond, tender guarantee)

Túto záruku vyžaduje vyhlasovateľ verejného tendra od vás (exportéra), ako účastníka súťaže pre prípad odstúpenia od ponuky alebo nedodržania jej podmienok.

Záruka za ponuku sa využíva najmä pri verejných súťažiach,v rôznych krajinách sveta.

Výška bankovej záruky za ponuku býva spravidla 2-5 % z celkovej hodnoty ponuky.

2. Akontačná záruka – záruka za vrátenie platby vopred (Advance payment guarantee)

Tento typ záruky požaduje zahraničný odberateľ v prípade, že podmienkou kontraktu je úhrada časti kúpnej ceny vopred, čo vám ako dodávateľovi (exportérovi) umožní zahájenie výroby.

Akontačná záruka sa využíva najmä pri dodávkach investičných celkov, strojov a zariadení. Zvyčajne je vopred uhradených 5-30 % z hodnoty kontraktu.

3. Záruka za dobré prevedenie kontraktu (Performance bond)

Táto záruka zabezpečí, že si ako dodávateľ (exportér) splníte povinnosti vyplývajúce zo zmluvy s odberateľom.

Záruka sa využíva napríklad pre zaistenia dodania tovaru v dohodnutej kvalite, alebo čase.

Výška záruky býva okolo 5-20 % z celkovej hodnoty kontraktu.

4. Záruka za splnenie povinností dodávateľa behom technickej záruky (Guarantee for warranty obligation / Maintenance guarantee)

Ručíme za plnenie vašich záväzkov ako dodávateľa (exportéra) pri odstraňovaní vád zistených v dobe technickej záruky pre odberateľa. Lehota platnosti tejto záruky teda kryje plnenie technickej záruky na dodané zariadenie, s ktorým môžu prísť dodatočné náklady.

Záruka sa využíva v súvislosti s kontraktmi na dodávky investičných celkov a technických zariadení. Zaručená čiastka sa pohybuje v rozmedzí 5-10 % kúpnej ceny.

5. Záruka za zádržné (Retention guarantee)

Tento typ záruky býva požadovaný pri kontraktoch na výstavbu investičných celkov, kde dochádza k platbám odberateľa na základe certifikátu o ukončení určitej fázy projektu. Tieto čiastočné platby v priebehu výstavby vám ako dodávateľovi (exportérovi) umožňujú získať financovanie.

Investor obvykle zadržiava 5-10 % platieb ako zaistenie potenciálnych vád alebo nedostatkov, ktoré môžu byť zistené neskôr.

Platobné záruky

1. Záruka za platobnú podmienku (Bank guarantee for payment terms)

Táto záruka vám umožní získať výhodnejšie platobné podmienky, napríklad odloženú splatnosť záväzkov. Dodávateľovi zároveň garantuje splnenie vašich platobných záväzkov (ako odberateľa), ktoré vám vyplývajú z kontraktu.

 

2. Záruka za úver (Bank guarantee for loan)

Touto zárukou sa za vás zaručíme, že budete splácať úver veriteľovi (komerčnej banke). Veriteľ tak má zaistené splatenie istiny a úrokov z úveru, ktorý vám poskytol. V záruke je špecifikovaná úverová zmluva, počet splátok a ich výška.

 

Profil krajín

*Krajiny sú zaradené do 8 rizikových kategórií od 0 do 7, pričom 7. kategóriu tvoria krajiny s najvyššou úrovňou teritoriálneho rizika a 1. kategóriu tvoria krajiny s minimálnou úrovňou rizika. Do špeciálnej kategórie 0 (nula) patria krajiny s rozvinutými finančnými trhmi.

Realizované projekty EXIMBANKOU SR

Dokumenty na stiahnutie

DOC

Žiadosť – bankové záruky

XLSX

Dotazník ŽP

Čestné vyhlásenie
Konečný užívateľ výhod
English version

Čestné vyhlásenie
Konečný užívateľ výhod

DOC

Čestné vyhlásenie
Politicky exponovaná osoba
English Version

Čestné vyhlásenie
Politicky exponovaná osoba SK

XLS

Tabuľkové prílohy

Kontaktujte nás

Po odoslaní formulára Vás následne bude kontaktovať náš pracovník/čka* Pri anonymnom podaní podnetu, prosím, nezadávajte svoje kontaktné údaje v časti „Vyplňte nasledovné údaje“.

Ukrajina: export, investovanie a obnova hospodárstva.

EXIMBANKA SR je jediný disponibilný slovenský produkt financovania slovenského exportu na Ukrajinu

Aktuálne: Krytie krátkodobých pohľadávok od Eximbanky

Aktuálne: Máte záujem
o expandovaní na Ukrajinu? Dajte nám o tom vedieť

Aké sú možnosti pre slovenských podnikateľov pri obnove ukrajinského hospodárstva

S našimi novinkami budete vždy v obraze.