Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Iné formy
podpory exportu

Podpora exportu je našou hlavnou misiou. Nad rámec financovania, záruk a poistenia poskytujeme expertízu a poradenstvo pre identifikáciu príležitostí slovenských firiem v rámci ich uplatnenia na zahraničných trhoch (najmä mimo EU a krajín OECD).

Podpora rozvojových projektov

Iné formy
podpory exportu

Podpora exportu je našou hlavnou misiou. Nad rámec financovania, záruk a poistenia poskytujeme expertízu a poradenstvo pre identifikáciu príležitostí slovenských firiem v rámci ich uplatnenia na zahraničných trhoch (najmä mimo EU a krajín OECD).

Podpora rozvojových projektov

Na podporu plnenia našej hlavnej funkcie v snahe umožňovať vstup slovenským exportérom aj rizikovejších obchodných a investičných vzťahov, či teritórií disponuje Eximbanka aj rozvojovým mandátom.

Vďaka nemu vieme firmám umožniť vstup aj na rozvojové teritóriá (týka sa to najmä malých a stredných podnikov), na ktoré je prienik bez podpory a bez nástrojov rozvojovej spolupráce s ohľadom na verejný dlh, či iné napr., bezpečnostné a politické otázky, ktorým tieto krajiny čelia veľmi obtiažny.

V oblasti rozvojovej spolupráce sú tieto špecifické služby obsiahnutév troch pilieroch:

1.

Poistenie resp. financovanie zvýhodnených odberateľských úverov pre verejných odberateľov (napr. ministerstvá, štátne podniky, municipality, neziskové organizácie so štátnou zárukou) slovenských tovarov a služieb v oprávnených rozvojových teritóriách (teritóriá, ktoré majú oprávnenie poberať rôzne formy podpory využitím grantových prostriedkov)

2.

Mandát PSLO v rámci ktorého EXIMBANKA SR sprostredkúva podnikateľom informácie o možnostiach zapojenia sa do tendrov medzinárodných finančných inštitúcii (Skupina Svetovej banky, EBRD a pod.) v rozvojových krajinách, na ktoré je zároveň možné získať financovanie z týchto inštitúcií

3.

Potenciálna implementácia rozvojových prostriedkov v rámci programov NDICI-GE (fond EFSD+ pre projekty v rozvojových krajinách) resp. InvestEU (pre rozvoj vnútorného trhu EÚ + facilita pre UA)

4.

Podpora projektov slovenských exportérov s využitím grantových a záručných prostriedkov z nástrojov EÚ), čím im umožňujeme sa zapojiť do projektov v rozvojových krajinách

Využitie zvýhodneného financovania alebo účasť privátneho sektora na medzinárodných tendroch vám umožní zapojiť sa do projektov, ktoré prispievajú k rozvoju ekonomiky a spoločnosti vo vybraných rozvojových krajinách. Angažovanosť v rámci rozvojovej spolupráce je zároveň v súlade s presadzovaním hodnôt a záujmov EÚ v rámci snáh o zvyšovanie konkurencieschopnosti európskych výrobcov voči veľkým výrobcom z Ázie na globálnych trhoch

Preverovanie záujmu slovenských firiem na rozvojové trhy.
Odbor medzinárodných vzťahov

Ing. Matúš Šársky
poverený riadením

Sme tu pre vás

Kontaktujte nás

Po odoslaní formulára Vás následne
bude kontaktovať náš pracovník/čka* Pri anonymnom podaní podnetu, prosím, nezadávajte svoje kontaktné údaje v časti „Vyplňte nasledovné údaje“.

Ukrajina: export, investovanie a obnova hospodárstva.

EXIMBANKA SR je jediný disponibilný slovenský produkt financovania slovenského exportu na Ukrajinu

Aktuálne: Krytie krátkodobých pohľadávok od Eximbanky

Aktuálne: Máte záujem
o expandovaní na Ukrajinu? Dajte nám o tom vedieť

Aké sú možnosti pre slovenských podnikateľov pri obnove ukrajinského hospodárstva

Prihláste sa
na odber noviniek