Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11
O Eximbanke

O Eximbanke

Sme odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami na poistenie obchodu, obchodné financovanie a iné formy podpory exportu. Naše riešenia vo forme poskytovania úverov, záruk, či úverových poistení, umožňujú mnohým podnikom exportovať ich výrobky a služby do iných krajín. Zabezpečujeme tak ekonomickú udržateľnosť a podporujeme rast a zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenských podnikov na zahraničných trhoch.

Našim hlavným cieľom je, prostredníctvom finančných operácií a expertízy v oblasti exportu, podporovať slovenských exportérov a zvyšovať tak ich konkurencieschopnosť na zahraničných trhoch. V snahe pružne reagovať na aktuálne trhové podmienky a geopolitickú situáciu je našim dlhodobým cieľom transformovať Eximbanku na modernú, flexibilnú a pro-klientsky orientovanú inštitúciu.

Ako jediná štátna exportno–úverová agentúra na Slovensku, sme súčasťou aktérov vonkajších ekonomických vzťahov SR a zároveň zastupujeme komplementárnu rolu pre komerčné finančné subjekty, či už formou krytia alebo financovania rizikovejších sektorov alebo teritórií.

Naše ciele, aktivity a legislatívny rámec sú definované zákonom o EXIMBANKE SR, všeobecným rámcom hospodárskej politiky vlády SR v oblasti zahraničného obchodu, medzinárodnými právnymi normami a pravidlami Konsenzu OECD (v anglickom jazyku).

Sme exportno-úverová agentúra a jediný priamy nástroj štátu na financovanie exportu

Takmer 30 rokov podporujeme slovenských exportérov

Poskytujeme finančné riešenia pre veľké, stredné aj malé podniky

Podporujeme slovenských exportérov v krajinách celého sveta, bez ohľadu na ich veľkosť alebo odvetvie podnikania

V rámci rozšíreného mandátu sa podieľame aj na zapájaní slovenských firiem do aktivít v rozvojových teritóriách

Sme rešpektovaným partnerom a zároveň členom významných zahraničných inštitúcií