Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11
O Eximbanke

O Eximbanke

Podpora exportu a udržateľnosť je našim poslaním. Naša inštitúcia a jej špičkoví odborníci disponujú dlhoročnými skúsenosťami na poistenie obchodu, obchodné financovanie a iné formy podpory exportu. Poskytujeme úvery, záruky, úverové poistenie, ktoré umožňujú slovenským podnikom expandovať na zahraničné trhy. Sme presvedčení, že znalosti, inovácie a produkty slovenských firiem majú potenciál uspieť aj v zahraničí a môžu neustále zvyšovať svoj potenciál a konkurencieschopnosť. Sme tu, aby sme podporili túto cestu.

Prostredníctvom finančných operácií a expertízy v oblasti exportu, , sledovaním aktuálnych geopolitických pohybov a situácie na jednotlivých trhoch, vieme pružne reagovať na trhové podmienky tak, aby naši klienti – exportéri  boli na zahraničných trhoch konkurencieschopní pri minimalizovaní ich rizika

 

Naše ciele, aktivity a legislatívny rámec sú definované zákonom o EXIMBANKE SR, všeobecným rámcom hospodárskej politiky vlády SR v oblasti zahraničného obchodu, medzinárodnými právnymi normami a pravidlami Konsenzu OECD.

EXIMBANKA SR je preto jednou z dôležitých súčastí reťazca zodpovedného za presadzovanie hospodárskej politiky krajiny v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov. Nie sme však jediní, naša pozícia a v konečnom dôsledku aj dosahované výsledky sú v značnej miere ovplyvňované výkonnosťou, efektívnosťou a úrovňou synchronizácie činnosti ďalších domácich a zahraničných inštitúcií, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Sme exportno-úverová agentúra a jediný priamy nástroj štátu na financovanie exportu

Takmer 30 rokov podporujeme slovenských exportérov

Poskytujeme finančné riešenia pre veľké, stredné aj malé podniky

Podporujeme slovenských exportérov v krajinách celého sveta, bez ohľadu na ich veľkosť alebo odvetvie podnikania

V rámci rozšíreného mandátu sa podieľame aj na zapájaní slovenských firiem do aktivít v rozvojových teritóriách

Sme rešpektovaným partnerom a zároveň členom významných zahraničných inštitúcií