Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11
getty-images-LOgrmWMvj_0-unsplash

Sme spoľahlivým
partnerom pre
exportérov

Exportujete alebo uvažujete o exporte? Pomôžeme vašej firme
na ceste do sveta. Zabezpečíme financovanie a poistenie vášho exportu. Otvoríme vám dvere na nové trhy a pripravíme riešenia šité na mieru.

Sme spoľahlivým
partnerom pre
exportérov

Exportujete alebo uvažujete o exporte? Pomôžeme vašej firme
na ceste do sveta. Zabezpečíme financovanie a poistenie vášho exportu. Otvoríme vám dvere na nové trhy a pripravíme riešenia šité na mieru.

Prečo práve EXIMBANKA SR

Naše riešenia

Slovenským podnikateľom ponúkame riešenia, ktoré im umožnia bezpečne rozvíjať podnikanie v krajinách po celom svete

Zafinancujeme Vám vývoz na zahraničné trhy, poskytneme komplexnú formu podpory, riešenia šité
na mieru a bezplatné poradenstvo.

Poistné produkty

Poistíme Vám aj riziká, pri ktorých môžu mať
komerčné poisťovne obmedzený apetít, poskytneme riešenia šité na mieru a bezplatné poradenstvo.

Iné formy podpory exportu

Podporíme Vás v zapájaní sa do rozvojových
projektov, poskytneme zvýhodnené financovanie
a informácie o medzinárodných tendroch.

Profil krajín

*Krajiny sú zaradené do 8 rizikových kategórií od 0 do 7, pričom 7. kategóriu tvoria krajiny s najvyššou úrovňou teritoriálneho rizika a 1. kategóriu tvoria krajiny s minimálnou úrovňou rizika. Do špeciálnej kategórie 0 (nula) patria krajiny s rozvinutými finančnými trhmi.

Realizované projekty EXIMBANKOU SR

Aktuality

Malí a strední podnikatelia využite možnosť expandovať do 100 rozvojových krajín

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) vyhlásila výzvu Programu podnikateľských partnerstiev na rok 2024, ktorá je otvorená do 10. mája 2024. Výzva je sektorovo otvorená, určená malým a stredným podnikom, pričom je možné podávať projektové žiadosti na expanziu podnikania do vyše 100 partnerských rozvojových krajín. Projekty by mali mať primárne rozvojový aspekt, s dôrazom na pozitívny ekologický a sociálny dopad.

Slovenskí exportéri môžu zo vzájomnej spolupráce exportno-úverových agentúr krajín V4 rozhodne získať

Tento týždeň sa v Prahe konalo výročné stretnutie exportno-úverových agentúr (ďalej len ECAs) krajín V4. Na podujatí pod záštitou českého predsedníctva sa zúčastnili český Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) Česká exportní banka (ČEB), poľská exportno-úverová agentúra KUKE, maďarská EXIMBANK a slovenská EXIMBANKA SR. Cieľom stretnutia bola koordinácia pozícií v otázkach spoločného záujmu na medzinárodných fórach napríklad v oblasti energetiky alebo finančných pravidiel štátnej podpory exportu, posilnenie vzájomnej spolupráce, či zdieľanie skúseností a príkladov dobrej praxe.

EXIMBANKA SR dosiahla v roku 2023 zisk, najmä zásluhou bankovej činnosti

Eximbanka podporila, prostredníctvom svojich bankových a poisťovacích činností, v roku 2023 export v celkovej výške 1 540,0 mil. eur. Podľa koncoročných údajov dosiahla majetková angažovanosť Eximbanky (súčet bankovej a poistnej angažovanosti) v roku 2023 výšku 1.140,8 mil. eur, čo predstavuje  jednu z najvyšších hodnôt počas existencie Eximbanky a nárast oproti minulému roku o 16,0%.
Rastislav Podhorec CEO Eximbanka

Teritória západného Balkánu boli v centre záujmu slovenských podnikateľov

Včera sa na zámku Vígľaš konalo diskusné fórum – Exportný klub na tému západný Balkán, ktoré zorganizovala EXIMBANKA SR za aktívnej účasti predstaviteľov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR), Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD). Cieľom podujatia bolo poskytnúť slovenským firmám prehľad o príležitostiach pre ich expanziu na teritóriá západného Balkánu.

Ukrajina: export, investovanie a obnova hospodárstva.

EXIMBANKA SR je jediný disponibilný slovenský produkt financovania slovenského exportu na Ukrajinu

Aktuálne: Krytie krátkodobých pohľadávok od Eximbanky

Aktuálne: Máte záujem
o expandovaní na Ukrajinu? Dajte nám o tom vedieť

Aké sú možnosti pre slovenských podnikateľov pri obnove ukrajinského hospodárstva

S našimi novinkami budete vždy v obraze.