Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11
banner-gg3 (1)

EÚ GLOBAL GATEWAY

Cieľom stratégie EÚ Global Gateway je mobilizovať investície vo výške viac ako 300 miliárd eur prostredníctvom prístupu „Tím Európa“, v rámci ktorého sa spájajú inštitúcie EÚ, členské štáty a ich finančné a rozvojové inštitúcie.

getty-images-LOgrmWMvj_0-unsplash

Sme spoľahlivým
partnerom pre
exportérov

Exportujete alebo uvažujete o exporte? Pomôžeme vašej firme
na ceste do sveta. Zabezpečíme financovanie a poistenie vášho exportu. Otvoríme vám dvere na nové trhy a pripravíme riešenia šité na mieru.

Sme spoľahlivým
partnerom pre
exportérov

Exportujete alebo uvažujete o exporte? Pomôžeme vašej firme
na ceste do sveta. Zabezpečíme financovanie a poistenie vášho exportu. Otvoríme vám dvere na nové trhy a pripravíme riešenia šité na mieru.

Prečo práve EXIMBANKA SR

Naše riešenia

Slovenským podnikateľom ponúkame riešenia, ktoré im umožnia bezpečne rozvíjať podnikanie v krajinách po celom svete

Zafinancujeme Vám vývoz na zahraničné trhy, poskytneme komplexnú formu podpory, riešenia šité
na mieru a bezplatné poradenstvo.

Poistné produkty

Poistíme Vám aj riziká, pri ktorých môžu mať
komerčné poisťovne obmedzený apetít, poskytneme riešenia šité na mieru a bezplatné poradenstvo.

Iné formy podpory exportu

Podporíme Vás v zapájaní sa do rozvojových
projektov, poskytneme zvýhodnené financovanie
a informácie o medzinárodných tendroch.

Profil krajín

*Krajiny sú zaradené do 8 rizikových kategórií od 0 do 7, pričom 7. kategóriu tvoria krajiny s najvyššou úrovňou teritoriálneho rizika a 1. kategóriu tvoria krajiny s minimálnou úrovňou rizika. Do špeciálnej kategórie 0 (nula) patria krajiny s rozvinutými finančnými trhmi.

Realizované projekty EXIMBANKOU SR

Aktuality

EXIMBANKE SR bolo navýšené základné imanie o 250 mil. eur

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 12. júna 2024 schválila vklad štátnych finančných aktív vo výške 250 mil. eur do základného imania EXIMBANKY SR a na posilnenie fondu na záruky a fondu na krytie neobchodovateľných rizík prostriedkami zo zníženia jej základného imania. Kapitálové posilnenie EXIMBANKY SR je v súlade s ambíciou rastu jej obchodnej a majetkovej angažovanosti.

Slovenskí podnikatelia majú príležitosť zapojiť sa do projektov v rozvojových krajinách

Možnosti zapojenia slovenských podnikateľov do rozvojových projektov boli témou dnešného medzinárodného podujatia EÚ Global Gateway, ktoré sa konalo v Bratislave za účasti Maroša Šefčovica, výkonného podpredsedu Európskej komisie, Juraja Blanára, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Denisy Sakovej, podpredsedníčky vlády a ministerky hospodárstva SR, Rastislava Podhorca, generálneho riaditeľa a člena Rady banky Eximbanky, expertov z medzinárodných a národných inštitúcií a desiatok zástupov podnikateľského sektora. Cieľom stratégie EÚ Global Gateway je mobilizovať investície vo výške viac ako 300 miliárd eur prostredníctvom prístupu „Tím Európa“, v rámci ktorého sa spájajú inštitúcie EÚ, členské štáty a ich finančné a rozvojové inštitúcie, vrátane Slovenska.

Slovenský export v popredí budovania silnej národnej značky Made in Slovakia

Eximbanka, ako jediná verejná inštitúcia na podporu exportu, bola dnes súčasťou diskusií na najvyššej úrovni o vytváraní pozitívnej a rozpoznateľnej reputácie krajiny International Masterclass COMPETITIVE IDENTITY. Experti z rôznych krajín a zástupcovia verejných i komerčných inštitúcií sa zhodli, že je potrebné a nevyhnutné posilniť strategické riadenie imidžu krajiny s cieľom ukotviť Slovensko ako atraktívnu značku na medzinárodnom poli, s jasnou a dlhodobou stratégiou svojej pozície.

EU Global Gateway: Príležitosť pre slovenských podnikateľov

Pozývame Vás na podujatie (EU Global Gateway: Príležitosť pre slovenských podnikateľov) zamerané na podporu zapojenia slovenských podnikateľov do implementácie Global Gateway – novej stratégie EÚ pre podporu rozvojových projektov po celom svete v oblasti udržateľnej energetiky, dopravy, digitálnej infraštruktúry, zdravotníctva, vzdelávania, vedy a výskumu.

Ukrajina: export, investovanie a obnova hospodárstva.

EXIMBANKA SR je jediný disponibilný slovenský produkt financovania slovenského exportu na Ukrajinu

Aktuálne: Krytie krátkodobých pohľadávok od Eximbanky

Aktuálne: Máte záujem
o expandovaní na Ukrajinu? Dajte nám o tom vedieť

Aké sú možnosti pre slovenských podnikateľov pri obnove ukrajinského hospodárstva

S našimi novinkami budete vždy v obraze.