Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11
Oznámenie protispoločenskej činnosti

Oznámenie protispoločenskej činnosti

Podnety, ktoré súvisia s protispoločenskou činnosťou môžete podať písomne:

a) na adresu:

EXIMBANKA SR
Compliance officer
Grősslingová 1
811 09 Bratislava


b) osobne v podateľni v EXIMBANKE SR na vyššie uvedenej adrese, adresované na Odbor právny a compliance s označením „NEOTVÁRAŤ“ – podnet v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.


c) prostredníctvom elektronického formulára v časti Kontakty.