Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Financovanie

Potrebujete financovať vývoz na zahraničné trhy? Poskytujeme komplexnú formu podpory a riešenia šité na mieru, vrátane bezplatného poradenstva.

Financovanie

Potrebujete financovať vývoz na zahraničné trhy? Poskytujeme komplexnú formu podpory a riešenia šité na mieru, vrátane bezplatného poradenstva.

Výhody Investičného úveru

Financovanie na mieru

Berieme do úvahy charakter vášho podnikania a vaše konkrétne potreby.

Financovanie nehnuteľnosti alebo technológiet

Zafinancujete si ním nákup
technológie alebo nehnuteľného
majetku, či modernizáciu už kúpenej technológie. Môžete ním priamo uhradiť faktúru dodávateľovi alebo preplatiť
už uhradenú faktúru

Odklad splátok

Môžete si posunúť začiatok splácania až do šiestich mesiacov od uvedenia investície do prevádzky.

Úver až do výšky 85% hodnoty investície.

Doba splatnosti do 7 rokov na technológiu.

Doba splatnosti do 10 rokov na nehnuteľnosť.

Úver môžete použiť napríklad na kúpu resp. modernizáciu technológie produkujúcej výrobky, určené na export alebo na kúpu alebo výstavbu nehnuteľnosti, v ktorej sa spracúvajú suroviny, alebo uskladňujú výrobky, určené na vývoz.

Ako to funguje

1. Vývozný kontrakt

Uzatvoríte alebo máte uzatvorený vývozný kontrakt, ktorého realizácia predpokladá investíciu do technológie.

2. Poskytnutie investičného úveru

Eximbanka vám poskytne úver na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry s možnosťou preplatenia faktúr nie starších ako 6 mesiacov ku dňu čerpania úveru.

3. Splácanie úveru

Splácate úver podľa dohody.

Profil krajín

*Krajiny sú zaradené do 8 rizikových kategórií od 0 do 7, pričom 7. kategóriu tvoria krajiny s najvyššou úrovňou teritoriálneho rizika a 1. kategóriu tvoria krajiny s minimálnou úrovňou rizika. Do špeciálnej kategórie 0 (nula) patria krajiny s rozvinutými finančnými trhmi.

Realizované projekty EXIMBANKOU SR

Dokumenty na stiahnutie

DOC

Žiadosť – investičný úver

XLSX

Dotazník ŽP

Čestné vyhlásenie
Konečný užívateľ výhod
English version

Čestné vyhlásenie
Konečný užívateľ výhod

DOC

Čestné vyhlásenie
Politicky exponovaná osoba
English Version

Čestné vyhlásenie
Politicky exponovaná osoba SK

XLS

Tabuľkové prílohy

Sme tu pre vás

Kontaktujte nás

Po odoslaní formulára Vás následne
bude kontaktovať náš pracovník/čka* Pri anonymnom podaní podnetu, prosím, nezadávajte svoje kontaktné údaje v časti „Vyplňte nasledovné údaje“.

Ukrajina: export, investovanie a obnova hospodárstva.

EXIMBANKA SR je jediný disponibilný slovenský produkt financovania slovenského exportu na Ukrajinu

Aktuálne: Krytie krátkodobých pohľadávok od Eximbanky

Aktuálne: Máte záujem
o expandovaní na Ukrajinu? Dajte nám o tom vedieť

Aké sú možnosti pre slovenských podnikateľov pri obnove ukrajinského hospodárstva

Prihláste sa
na odber noviniek