Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Vedenie

Orgánmi EXIMBANKY SR sú Rada banky, Dozorná rada a generálny riaditeľ.

Rada banky je štatutárnym orgánom a Dozorná rada najvyšším kontrolným orgánom EXIMBANKY SR.

Generálnym riaditeľom a predsedom Rady banky je Ing. Rastislav Podhorec, MBA.

Rada banky

Predseda:Ing. Rastislav Podhorec, MBA
Členovia:Ing. Milan Horváth
Ing. Pavol Tavač, MBA
Igor Barát
Externý člen:Ing. Igor Lichnovský

Dozorná rada

Predseda: Ing. Ivan Šramko
Členovia:Ing. Marián Podolák
JUDr. Ing. Andrea Holíková
Ing. Mgr. Miriam Letašiová
Ing. Roman Turok-Heteš
Mgr. Lukáš Parízek
JUDr. Jaroslav Rybánsky

Organizačná štruktúra