Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Vedenie

Orgánmi EXIMBANKY SR sú Rada banky, Dozorná rada a generálny riaditeľ.

Rada banky je štatutárnym orgánom a Dozorná rada najvyšším kontrolným orgánom EXIMBANKY SR.

Generálnym riaditeľom a predsedom Rady banky je Ing. Rastislav Podhorec, MBA.

Rada banky

Predseda: Ing. Rastislav Podhorec, MBA
Členovia: Ing. Milan Horváth
  Ing. Pavol Tavač, MBA
  Igor Barát
Externý člen: Ing. Igor Lichnovský

Ing. Rastislav Podhorec, MBA

Ing. Milan Horváth

Ing. Pavol Tavač, MBA

Igor Barát

Ing. Igor Lichnovský

Ing. Rastislav Podhorec, MBA

Ing. Milan Horváth

Ing. Pavol Tavač, MBA

Igor Barát

Ing. Igor Lichnovský

 

Dozorná rada

Predseda: Ing. Ivan Šramko
Členovia: Ing. Marián Podolák
  JUDr. Ing. Andrea Holíková
  Ing. Mgr. Miriam Letašiová
  Ing. Roman Turok-Heteš
  Mgr. Lukáš Parízek
  JUDr. Jaroslav Rybánsky

Organizačná štruktúra