Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11
Predexportný úver

Financovanie

Potrebujete financovať vývoz na zahraničné trhy? Poskytujeme komplexnú formu podpory a riešenia šité na mieru, vrátane bezplatného poradenstva.

Financovanie

Potrebujete financovať vývoz na zahraničné trhy? Poskytujeme komplexnú formu podpory a riešenia šité na mieru, vrátane bezplatného poradenstva.

Prečo je predexportný úver výhodný?

Financovanie na mieru

Ku každému klientovi pristupujeme osobitne, podľa charakteru podnikania a konkrétnych potrieb.

Financovanie počiatočných a prevádzkových nákladov

Kým sa vaša exportná činnosť rozvinie, pokryje vaše prevádzkové, materiálové potreby a iné náklady spojené so zahraničnými kontraktmi. Môžete ním priamo uhradiť faktúru dodávateľovi alebo preplatiť
už uhradenú faktúru.

Ďalšie výhody pre malých a stredných podnikateľov – exportérov

Môžete využiť zvýhodnené financovanie cez EIB linku s úrokovou sadzbou zníženou min. o 0,25% oproti bežnému úveru.

Úver až do výšky 100% zdokladovaných nákladov

Doba splatnosti do 2 rokov
s možnosťou obnovy

Úverom si môžete financovať napríklad kúpu všetkých vstupov potrebných na výrobu komponetnov do automobilového priemyslu v zahraničí.

Ako to funguje?

Play Video
1.

Exportný kontrakt

V procese uzatvárania exportného kontraktu požiadate Eximbanku o jeho prefinancovanie.

 

2.

Žiadosť o úver

Eximbanka poskytne exportérovi na základe žiadosti účelovo viazaný úver na financovanie materiálových a ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou vývozného kontraktu, vrátane preplatenia faktúr, ktorých dátum vystavenia nie je starší ako 6 mesiacov ku dňu čerpania úveru.
3.

Kontrakt s dodávateľmi

Exportér využije účelovo viazaný úver na uhradenie záväzkov voči dodávateľom.

 

4.

Realizácia dodávky

Dodávatelia dodajú exportérovi tovar alebo službu nevyhnutnú na splnenie jeho kontraktu so zahraničným kupujúcim.

 

5.

Splnenie exportného kontraktu

Exportér si splní záväzky voči zahraničnému kupujúcemu dodaním tovaru alebo služby, ktoré boli predmetom kontraktu.

6.

Úhrada exportného kontraktu

Zahraničný kupujúci uhradí platbu po dodaní služby alebo tovaru.

 

7.

Splatenie úveru exportérom

Exportér spláca úver v nadväznosti na pripísanie platieb z vývozného kontraktu od zahraničného kupujúceho.

Profil krajín

*Krajiny sú zaradené do 8 rizikových kategórií od 0 do 7, pričom 7. kategóriu tvoria krajiny s najvyššou úrovňou teritoriálneho rizika a 1. kategóriu tvoria krajiny s minimálnou úrovňou rizika. Do špeciálnej kategórie 0 (nula) patria krajiny s rozvinutými finančnými trhmi.

Realizované projekty EXIMBANKOU SR

Dokumenty na stiahnutie

XLSX

Dotazník ŽP

Čestné vyhlásenie
Konečný užívateľ výhod
English version

Čestné vyhlásenie
Konečný užívateľ výhod

DOC

Čestné vyhlásenie
Politicky exponovaná osoba
English Version

Čestné vyhlásenie
Politicky exponovaná osoba SK

XLS

Tabuľkové prílohy

Žiadosť o poskytnutie predexportného úveru

Kontaktujte nás

Po odoslaní formulára Vás následne bude kontaktovať náš pracovník/čka* Pri anonymnom podaní podnetu, prosím, nezadávajte svoje kontaktné údaje v časti „Vyplňte nasledovné údaje“.

Ukrajina: export, investovanie a obnova hospodárstva.

EXIMBANKA SR je jediný disponibilný slovenský produkt financovania slovenského exportu na Ukrajinu

Aktuálne: Krytie krátkodobých pohľadávok od Eximbanky

Aktuálne: Máte záujem
o expandovaní na Ukrajinu? Dajte nám o tom vedieť

Aké sú možnosti pre slovenských podnikateľov pri obnove ukrajinského hospodárstva

S našimi novinkami budete vždy v obraze.