Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11
Predexportný úver

Financovanie

Potrebujete financovať vývoz na zahraničné trhy? Poskytujeme komplexnú formu podpory a riešenia šité na mieru, vrátane bezplatného poradenstva.

Financovanie

Potrebujete financovať vývoz na zahraničné trhy? Poskytujeme komplexnú formu podpory a riešenia šité na mieru, vrátane bezplatného poradenstva.

Výhody predexportného úveru

Financovanie na mieru

Berieme do úvahy charakter vášho podnikania a vaše konkrétne potreby.

Financovanie nákladov.

Zafinancujete si ním vaše prevádzkové potreby. Pokryje vám materiálové a iné náklady spojené so zahraničnými kontraktmi. Môžete ním priamo uhradiť faktúru dodávateľovi alebo preplatiť
už uhradenú faktúru.

Zvýhodnené financovanie cez EIB linku.

Ak ste malý alebo stredný podnikateľ (exportér), môžete využiť zvýhodnené financovanie cez EIB linku s úrokovou sadzbou zníženou min. o 0,25% oproti bežnému úveru.

Úver až do výšky 100% zdokladovaných nákladov.

Doba splatnosti do 2 rokov
s možnosťou obnovy.

Úverom si môžete financovať napríklad kúpu všetkých vstupov potrebných na výrobu komponetnov do automobilového priemyslu v zahraničí.

Ako to funguje

1. Vývozný kontrakt

Uzatvoríte kontrakt, na základe ktorého požiadate Eximbanku to jeho prefinancovanie.

2. Poskytnutie
predexportného
úveru

Eximbanka vám poskytne účelovo viazaný úver na financovanie materiálových a ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou vývozného kontraktu, vrátane preplatenia faktúr, ktorých dátum vystavenia nie je starší ako 6 mesiacov ku dňu čerpania úveru.t

3. Splácanie úveru

Úver splácate v nadväznosti na pripísanie platieb z vývozného kontraktu od zahraničného kupujúceho.

Profil krajín

*Krajiny sú zaradené do 8 rizikových kategórií od 0 do 7, pričom 7. kategóriu tvoria krajiny s najvyššou úrovňou teritoriálneho rizika a 1. kategóriu tvoria krajiny s minimálnou úrovňou rizika. Do špeciálnej kategórie 0 (nula) patria krajiny s rozvinutými finančnými trhmi.

Realizované projekty EXIMBANKOU SR

Dokumenty na stiahnutie

XLSX

Dotazník ŽP

Čestné vyhlásenie
Konečný užívateľ výhod
English version

Čestné vyhlásenie
Konečný užívateľ výhod

DOC

Čestné vyhlásenie
Politicky exponovaná osoba
English Version

Čestné vyhlásenie
Politicky exponovaná osoba SK

XLS

Tabuľkové prílohy

Žiadosť o poskytnutie predexportného úveru

Sme tu pre vás

Kontaktujte nás

Po odoslaní formulára Vás následne
bude kontaktovať náš pracovník/čka* Pri anonymnom podaní podnetu, prosím, nezadávajte svoje kontaktné údaje v časti „Vyplňte nasledovné údaje“.

Ukrajina: export, investovanie a obnova hospodárstva.

EXIMBANKA SR je jediný disponibilný slovenský produkt financovania slovenského exportu na Ukrajinu

Aktuálne: Krytie krátkodobých pohľadávok od Eximbanky

Aktuálne: Máte záujem
o expandovaní na Ukrajinu? Dajte nám o tom vedieť

Aké sú možnosti pre slovenských podnikateľov pri obnove ukrajinského hospodárstva

Prihláste sa
na odber noviniek