Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11
Aktuality a udalosti
Kategória
Kategória
Ukáž viac
Rok
Rok
Ukáž viac

Pozrite si naše produkty

Bankové produkty
Vyberieme balík riešení, ktorý zodpovedá vašim potrebám
Poistné produkty
Vyberieme balík riešení, ktorý zodpovedá vašim potrebám

Aktuality

Cieľom predkladaného prieskumu je predovšetkým identifikácia potrieb slovenských spoločností v súvislosti s ich prienikom a uplatnením sa na trhoch rozvojových krajín. Vaša odpoveď nám pomôže efektívnejšie nastaviť procesy a adresnejšie prispôsobiť ponuku našich služieb reálnemu dopytu a možnostiam slovenských spoločností.
Pozývame Vás na podujatie (EU Global Gateway: Príležitosť pre slovenských podnikateľov) zamerané na podporu zapojenia slovenských podnikateľov do implementácie Global Gateway – novej stratégie EÚ pre podporu rozvojových projektov po celom svete v oblasti udržateľnej energetiky, dopravy, digitálnej infraštruktúry, zdravotníctva, vzdelávania, vedy a výskumu.
Potenciál exportných príležitostí na najbližšie 3 roky, dopad sankcií EÚ voči Rusku a Bielorusku na slovenský export, prepájanie a úloha ekonomickej diplomacie v praxi, či financovanie malých modulárnych reaktorov. To boli témy semestrálnych prác, ktoré tento týždeň obhajovali študenti Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v rámci predmetu Podnikanie v praxi 1 – EXIMBANKA SR.
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) vyhlásila výzvu Programu podnikateľských partnerstiev na rok 2024, ktorá je otvorená do 10. mája 2024. Výzva je sektorovo otvorená, určená malým a stredným podnikom, pričom je možné podávať projektové žiadosti na expanziu podnikania do vyše 100 partnerských rozvojových krajín. Projekty by mali mať primárne rozvojový aspekt, s dôrazom na pozitívny ekologický a sociálny dopad.
Tento týždeň sa v Prahe konalo výročné stretnutie exportno-úverových agentúr (ďalej len ECAs) krajín V4. Na podujatí pod záštitou českého predsedníctva sa zúčastnili český Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) Česká exportní banka (ČEB), poľská exportno-úverová agentúra KUKE, maďarská EXIMBANK a slovenská EXIMBANKA SR. Cieľom stretnutia bola koordinácia pozícií v otázkach spoločného záujmu na medzinárodných fórach napríklad v oblasti energetiky alebo finančných pravidiel štátnej podpory exportu, posilnenie vzájomnej spolupráce, či zdieľanie skúseností a príkladov dobrej praxe.
Eximbanka podporila, prostredníctvom svojich bankových a poisťovacích činností, v roku 2023 export v celkovej výške 1 540,0 mil. eur. Podľa koncoročných údajov dosiahla majetková angažovanosť Eximbanky (súčet bankovej a poistnej angažovanosti) v roku 2023 výšku 1.140,8 mil. eur, čo predstavuje  jednu z najvyšších hodnôt počas existencie Eximbanky a nárast oproti minulému roku o 16,0%.
Včera sa na zámku Vígľaš konalo diskusné fórum – Exportný klub na tému západný Balkán, ktoré zorganizovala EXIMBANKA SR za aktívnej účasti predstaviteľov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR), Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD). Cieľom podujatia bolo poskytnúť slovenským firmám prehľad o príležitostiach pre ich expanziu na teritóriá západného Balkánu.
Predstavitelia Eximbanky a Ekonomickej univerzity v Bratislave dnes podpísali Memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je rozvíjať vzájomnú spoluprácu v oblasti vedecko-výskumnej a poradenskej činnosti, spoločensky prospešných aktivít a vzdelávacieho procesu. Za Eximbanku Memorandum podpísal Ing. Rastislav Podhorec, MBA generálny riaditeľ Eximbanky a Ing. Pavol Tavač, námestník generálneho riaditeľa Eximbanky. Za Ekonomickú univerzitu v Bratislave Memorandum podpísal prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD, rektor univerzity.
Členské krajiny Konsenzu OECD na februárovom zasadnutí rozhodli o novej klasifikácii štyroch štátov. Čierna Hora, Gruzínsko, Omán a Katar si polepšili o jednu úroveň v rebríčku rizikovosti krajín. Čiernej Hore a Gruzínsku pomohlo prozápadné smerovanie, Kataru s Ománom ťažba plynu a ropy. Pre exportno-úverové agentúry tak tieto krajiny od 9. februára 2024 predstavujú nižšiu mieru rizika.
Exportný klub je pripravované podujatie klubového formátu, ktorého cieľom je prinášať slovenským firmám – exportérom cenné informácie a skúsenosti o exporte a možnostiach expanzie do rôznych teritórií. Eximbanka podporuje slovenských podnikateľov pri ich exportných aktivitách na tradičné trhy krajín EÚ, pričom sa však sústredí na vývozné trhy mimo EÚ a nové, perspektívne teritóriá aj v rozvíjajúcich sa v regiónoch, či geograficky vzdialenejších destináciách.

Pozrite si naše produkty

Poistné produkty
Vyberieme balík riešení, ktorý zodpovedá vašim potrebám
Poistné produkty
Vyberieme balík riešení, ktorý zodpovedá vašim potrebám
KONTAKTUJTE NÁS
Ako môžeme pomôcť ?
Radi by sme to počuli od Vás.

S našimi novinkami budete vždy v obraze.