Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Teritória západného Balkánu boli v centre záujmu slovenských podnikateľov

Teritória západného Balkánu boli v centre záujmu slovenských podnikateľov
Bratislava, 20. 3. 2024
Včera sa na zámku Vígľaš konalo diskusné fórum – Exportný klub na tému západný Balkán, ktoré zorganizovala EXIMBANKA SR za aktívnej účasti predstaviteľov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR), Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD). Cieľom podujatia bolo poskytnúť slovenským firmám prehľad o príležitostiach pre ich expanziu na teritóriá západného Balkánu.
Ako pri otvorení Exportného klubu uviedol Rastislav Chovanec, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR “Je záujmom rezortu diplomacie, aby sa ekonomická diplomacia rozvíjala. Nejde len o podporu exportu, ale aj o pomoc pri získavaní investorov pre Slovensko, twinningové projekty, či rozvojovú pomoc. Našim cieľom je dostať pomoc firmám viac do popredia, pomôcť slovenským podnikateľom postaviť niečo v zahraničí. A boli to práve podnikatelia, ktorí uviedli západný Balkán ako teritórium, ktoré ich zaujíma a v ktorom by chceli potenciálne podnikať. Osobne vidím veľký priestor pre slovenské firmy v krajinách, s ktorými nás spája podobná minulosť a geografická  blízkosť, napríklad v Srbsku či Bosne a Hercegovine, v odvetviach ako strojárstvo, potravinárstvo, energetika, reality a development, či digitálne a inovačné technológie. Vítam preto aktívne kroky, ktoré Eximbanka robí v tejto súvislosti aj zorganizovaním tohto diskusného fóra.“.
Práve posilnenie spolupráce a vzájomnej synergie štátnych nástrojov je jednou z vízii, s ktorou som nastúpil na čelo Eximbanky. Oceňujem preto, že v zástupcoch rezortu diplomacie aj SARIO som našiel silných spojencov, s ktorými túto víziu zdieľame. Našou úlohou je vytvoriť pre slovenské spoločnosti čo najlepšie podmienky, aby sa im podarilo zrealizovať obchodné zámery na teritóriách ich záujmu. Slovenská produkcia má na teritóriu západného Balkánu veľmi dobré meno a pozíciu už v súčasnosti. Som preto presvedčený, že aj vďaka informáciám, ktoré získali na Exportom klube, sa nám spoločne podarí  úspešne nadviazať na tradíciu Made in Slovakia,“ uviedol Rastislav Podhorec, generálny riaditeľ Eximbanky.
Sme radi, že môžeme prispieť k tejto dôležitej iniciatíve Eximbanky na podporu obchodných a vývozných príležitostí na západný Balkán. EBRD je významným investorom v regióne, pričom len v minulom roku poskytla nové finančné prostriedky v rekordnej výške 1,63 mld. eur. Na západnom Balkáne máme sieť šiestich kancelárií s takmer 150 zamestnancami a tešíme sa na spoluprácu so slovenskými podnikateľmi, ktorí zvažujú investície v regióne,“ doplnil Matteo Colangeli, riaditeľ pre región západného Balkánu EBRD.
Oceňujeme iniciatívu Eximbanky v rámci  prípravy takýchto eventov ako aj propagovania zaujímavých zahraničných exportných teritórií a v neposlednom rade exportných služieb pre podnikateľov, ktoré pre nich štát poskytuje. Čím bližšie budeme ako hlavní nositelia podpory exportu (MZVEZ SR, MH SR, SARIO, Eximbanka) k podnikateľom, tým viac užitočnejších informácií budeme mať pri plánovaní krátkodobých a dlhodobých stratégií našich organizácií, správnej diverzifikácii nášho exportu a  pre konkrétne zameranie podnikateľských misií  do zahraničných teritórií,“ zdôraznil Egon Zorad, riaditeľ Odboru zahraničného obchodu SARIO.
Slovenskí podnikatelia získali užitočné informácie o rôznych formách podpory exportu v danom teritóriu  a absolvovali desiatky B2G stretnutí o. i. aj s Borisom Končekom, ekonomickým diplomatom zo zastupiteľského úradu v Belehrade a Patrikom Turošíkom, ekonomickým diplomatom zo zastupiteľského úradu v Sarajeve.
Eximbanka podporila, počas svojej takmer 27 ročnej histórie, slovenský export do viac ako 100 krajín sveta za takmer 50 mld. eur, z čoho podpora exportu na západný Balkán tvorila 0,5 mld. eur. Eximbanka podporuje slovenských podnikateľov pri ich exportných aktivitách na tradičné trhy krajín EÚ, pričom sa však sústredí aj na vývozné trhy mimo EÚ a nové, perspektívne teritóriá v rozvíjajúcich sa regiónoch, či geograficky vzdialenejších destináciách.
Navštívte náš nový web.
Sledujte aktuálne informácie o exporte a zahraničnom obchode na našom Linkedin profile.
O EXIMBANKE SR
EXIMBANKA SR je ako jediný priamy nástroj štátu na financovanie exportu dôležitou súčasťou reťazca zodpovedného za presadzovanie hospodárskej politiky krajiny v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov. Predstavuje dôležitý nástroj štátnej podpory exportu v oblasti financovania, poskytovania záruk a poistenia úverových rizík. Ponúka širokú škálu finančných produktov spojených s vývozom, predovšetkým úverové poistenie, financovanie a záruky. Ako štátna exportno-úverová agentúra umožňuje vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko a plní preto komplementárnu funkciu.
Kontakt pre médiá:      Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa
EXIMBANKA SR
Odbor komunikácie a marketingu
Tel.: +421 903 542 072
vrablik@eximbanka.sk
www.eximbanka.sk