Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Financovanie

Potrebujete financovať vývoz na zahraničné trhy? Poskytujeme komplexnú formu podpory a riešenia šité na mieru, vrátane bezplatného poradenstva.

Financovanie

Potrebujete financovať vývoz na zahraničné trhy? Poskytujeme komplexnú formu podpory a riešenia šité na mieru, vrátane bezplatného poradenstva.

Úver z úverovej linky EIB na podporu malých a stredných podnikov a stredne veľkých spoločností

EXIMBANKA SR uzatvorila zmluvu o úvere s Európskou investičnou bankou (EIB) v celkovom objeme 30 mil. EUR, ktorej účelom je podpora malých a stredných podnikov („MSP“) a stredne veľkých spoločností („MidCaps“) zasiahnutých pandémiou COVID-19. Úvery poskytované z úverovej linky EIB („Úver EIB“) sú určené pre MSP (zamestnávajúce menej ako 250 zamestnancov) a MidCaps (zamestnávajúce minimálne 250 a menej ako 3 000 zamestnancov) na podporu investičných projektov a prevádzkového kapitálu.

Zvýhodnené financovanie z finančných prostriedkov EIB reprezentuje zvýhodnená úroková sadzba oproti bežnému úveru znížená minimálne o 0,25 % p.a. Úver bude úročený variabilnou úrokovou sadzbou odvodenou od referenčnej úrokovej sadzby EURIBOR.

Podmienky Úveru EIB:

  • Úver EIB je určený pre subjekty podnikajúce na Slovensku alebo v iných členských štátoch Európskej únie,
  • výška projektových nákladov nemôže presiahnuť 25 mil. EUR, Úver EIB je možné poskytnúť klientom MSP a MidCaps až do výšky 100 % príslušného financovania, maximálne však do výšky 12,5 mil. EUR
  • maximálna akceptovaná doba implementácie projektu predstavuje 3 roky,
  • minimálna splatnosť úveru môže byť pre financovanie prevádzkového kapitálu minimálne 180 dní,
  • minimálna splatnosť úveru pre investície do hmotných a nehmotných aktív je 180 dní,
  • maximálna splatnosť úveru je 7 rokov, pričom zvýhodnené podmienky financovania môžu byť poskytované maximálne 5 rokov.

Projekty financované z úverovej linky EIB musia zároveň spĺňať všetky podmienky financovania stanovené EXIMBANKOU SR.

Na tomto mieste nájdete podrobnejšie informácie o podmienkach pre Úver EIB. 

Dokumenty: Detailné informácie

Profil krajín

*Krajiny sú zaradené do 8 rizikových kategórií od 0 do 7, pričom 7. kategóriu tvoria krajiny s najvyššou úrovňou teritoriálneho rizika a 1. kategóriu tvoria krajiny s minimálnou úrovňou rizika. Do špeciálnej kategórie 0 (nula) patria krajiny s rozvinutými finančnými trhmi.

Realizované projekty EXIMBANKOU SR

Kontaktujte nás

Po odoslaní formulára Vás následne bude kontaktovať náš pracovník/čka* Pri anonymnom podaní podnetu, prosím, nezadávajte svoje kontaktné údaje v časti „Vyplňte nasledovné údaje“.

Ukrajina: export, investovanie a obnova hospodárstva.

EXIMBANKA SR je jediný disponibilný slovenský produkt financovania slovenského exportu na Ukrajinu

Aktuálne: Krytie krátkodobých pohľadávok od Eximbanky

Aktuálne: Máte záujem
o expandovaní na Ukrajinu? Dajte nám o tom vedieť

Aké sú možnosti pre slovenských podnikateľov pri obnove ukrajinského hospodárstva

S našimi novinkami budete vždy v obraze.