Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11
Etický kódex

Etický kódex

Náš Etický kódex je postavený na hodnotách, ktoré sú v spoločnosti a v obchodných vzťahoch všeobecne uznávané. Tieto hodnoty predstavujú základné pravidlá, ktoré usmerňujú správanie a konanie zamestnancov, ako aj členov orgánov Eximbanky. Etický kódex určuje základné etické princípy, ktoré Eximbanka uplatňuje pri vykonávaní činností podľa zákona EXIMBANKE SR a vo vzájomných vzťahoch s tretími osobami a jej zamestnancami.