Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11
Odberateľský úver

Financovanie

Potrebujete financovať vývoz na zahraničné trhy? Poskytujeme komplexnú formu podpory a riešenia šité na mieru, vrátane bezplatného poradenstva.

Financovanie

Potrebujete financovať vývoz na zahraničné trhy? Poskytujeme komplexnú formu podpory a riešenia šité na mieru, vrátane bezplatného poradenstva.

Výhody odberateľského úveru

Financovanie na mieru

Eximbanka berie do úvahy charakter Vášho podnikania a vaše konkrétne potreby.

Zvýšenie šance presadiť sa na zahraničných trhoch

Budete súčasťou projektov, ktoré by bez odberateľského úveru neboli realizovateľné.

Výhodné financovanie pre zahraničného odberateľa

Váš zahraničný odberateľ získa výhodnejšie financovanie v porovnaní s financovaním na lokálnom trhu.

Úver až do výšky 85% hodnoty celkovej investície

Doba splatnosti do 2 rokov na tovary / služby krátkodobej spotreby

Doba splatnosti do 8,5 roka na technológie

Ako funguje spotrebiteľský úver?

1. Vývozný kontrakt

Na základe vývozného kontraktu v zmysle dohodnutých platobných podmienok zrealizujete vývoz.

2a. Poskytnutie priameho odberateľského úveru

Eximbanka poskytne zahraničnému kupujúcemu odberateľský úver, ktorý bude použitý výlučne na úhrady za vaše dodávky.

2b. Poskytnutie
nepriameho
odberateľského
úveru

Eximbanka poskytne banke zahraničného kupujúceho odberateľský úver, ktorý bude použitý výlučne na úhrady za vaše dodávky.

3. Realizácia platieb

Eximbanka vám uhrádza platby spôsobom a v termínoch dohodnutých vo vývoznom kontrakte.

4a. Splatenie úveru zahraničným kupujúcim

Vyrovnanie záväzkov zahraničného kupujúceho voči Eximbanke.

4b. Splatenie úveru bankou zahraničného kupujúceho

Vyrovnanie záväzkov banky zahraničného kupujúceho voči Eximbanke.

Profil krajín

*Krajiny sú zaradené do 8 rizikových kategórií od 0 do 7, pričom 7. kategóriu tvoria krajiny s najvyššou úrovňou teritoriálneho rizika a 1. kategóriu tvoria krajiny s minimálnou úrovňou rizika. Do špeciálnej kategórie 0 (nula) patria krajiny s rozvinutými finančnými trhmi.

Realizované projekty EXIMBANKOU SR

Dokumenty na stiahnutie

XLSX

Dotazník ŽP

Čestné vyhlásenie
Konečný užívateľ výhod
English version

Čestné vyhlásenie
Konečný užívateľ výhod

DOC

Čestné vyhlásenie
Politicky exponovaná osoba
English Version

Čestné vyhlásenie
Politicky exponovaná osoba SK

XLS

Tabuľkové prílohy

Kontaktujte nás

Po odoslaní formulára Vás následne bude kontaktovať náš pracovník/čka* Pri anonymnom podaní podnetu, prosím, nezadávajte svoje kontaktné údaje v časti „Vyplňte nasledovné údaje“.

Ukrajina: export, investovanie a obnova hospodárstva.

EXIMBANKA SR je jediný disponibilný slovenský produkt financovania slovenského exportu na Ukrajinu

Aktuálne: Krytie krátkodobých pohľadávok od Eximbanky

Aktuálne: Máte záujem
o expandovaní na Ukrajinu? Dajte nám o tom vedieť

Aké sú možnosti pre slovenských podnikateľov pri obnove ukrajinského hospodárstva

S našimi novinkami budete vždy v obraze.