Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Eximbanka spolupracuje s Ekonomickou univerzitou v Bratislave

Bratislava, 18. 3. 2024

Predstavitelia Eximbanky a Ekonomickej univerzity v Bratislave dnes podpísali Memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je rozvíjať vzájomnú spoluprácu v oblasti vedecko-výskumnej a poradenskej činnosti, spoločensky prospešných aktivít a vzdelávacieho procesu. Za Eximbanku Memorandum podpísal Ing. Rastislav Podhorec, MBA generálny riaditeľ Eximbanky a Ing. Pavol Tavač, námestník generálneho riaditeľa Eximbanky. Za Ekonomickú univerzitu v Bratislave Memorandum podpísal prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD, rektor univerzity.

Som rád, že sme dali oficiálny rámec spolupráci s Ekonomickou univerzitou, ktorá prebieha od februára vo forme predmetu EXIMBANKA SR Klub, v ktorom študenti objavujú čaro zahraničného obchodu z pohľadu financovania a poistenia exportu, ekonomickej diplomacie a podpory rozvojových projektov. Oceňujem semestrálne práce na ktorých študenti aktuálne v rámci predmetu pracujú a to konkrétne prepájanie a úloha ekonomickej diplomacie v praxi, potenciál exportných príležitostí na najbližšie tri roky, dopad sankcií EÚ na Rusko a Bielorusko a ich dopad na slovenský export, či financovanie malých modulárnych reaktorov. Sledujúc progres týchto mladých a šikovných ľudí verím, že závery ich prác budú užitočné nielen pre nich, ale aj pre odbornú verejnosť,“ uviedol Rastislav Podhorec, generálny riaditeľ Eximbanky.

Navštívte náš nový web.

Sledujte aktuálne informácie o exporte a zahraničnom obchode na našom Linkedin profile.

O EXIMBANKE SR

EXIMBANKA SR je ako jediný priamy nástroj štátu na financovanie exportu dôležitou súčasťou reťazca zodpovedného za presadzovanie hospodárskej politiky krajiny v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov. Predstavuje dôležitý nástroj štátnej podpory exportu v oblasti financovania, poskytovania záruk a poistenia úverových rizík. Ponúka širokú škálu finančných produktov spojených s vývozom, predovšetkým úverové poistenie, financovanie a záruky. Ako štátna exportno-úverová agentúra umožňuje vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko a plní preto komplementárnu funkciu.

Kontakt pre médiá:     Martina Vráblik Solčányiová

                                    hovorkyňa

                                    EXIMBANKA SR

Odbor komunikácie a marketingu

Tel.: +421 903 542 072

                                    vrablik@eximbanka.sk

                                    www.eximbanka.sk