Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Slovenskí exportéri môžu zo vzájomnej spolupráce exportno-úverových agentúr krajín V4 rozhodne získať

Tento týždeň sa v Prahe konalo výročné stretnutie exportno-úverových agentúr (ďalej len ECAs) krajín V4. Na podujatí pod záštitou českého predsedníctva sa zúčastnili český Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) Česká exportní banka (ČEB), poľská exportno-úverová agentúra KUKE, maďarská EXIMBANK a slovenská EXIMBANKA SR. Cieľom stretnutia bola koordinácia pozícií v otázkach spoločného záujmu na medzinárodných fórach napríklad v oblasti energetiky alebo finančných pravidiel štátnej podpory exportu, posilnenie vzájomnej spolupráce, či zdieľanie skúseností a príkladov dobrej praxe.

Prezentácie jednotlivých portfólií a výsledkov partnerských ECAs za ostatný rok potvrdzujú, že svet našich exportérov sa neustále vyvíja. Je preto potrebné, aby sa spolu s ním vyvíjala aj schopnosť exportno-úverových agentúr uspokojiť ich potreby. ECAs sa čoraz intenzívnejšie zapájajú do národných strategických iniciatív, ako napríklad posilňovanie energetickej stability svojich krajín alebo podpora nákupu vstupov pre produkciu energie. Do dialógu na túto tému intenzívne vstupuje aj Eximbanka. V reakcii na geopolitický a hospodársky vývoj vo svete sa exportno-úverové agentúry krajín V4 zhodli na potrebe zdieľania rizika formou vzájomného poistenia resp. zaistenia alebo spolufinancovania projektov v spoločnom záujme exportérov.

Perspektívu vidíme v zapojení exportérov, s podporou exportno-úverových agentúr V4, do spoločných projektov, ale aj konzorcií napríklad v rámci programov rozvojovej spolupráce EÚ alebo do rekonštrukcie Ukrajiny. Mosty, železnice, čističky vôd či energetická infraštruktúra sú príklady projektov, ktoré najmä v rozvojových krajinách spoločne realizujú české, poľské, maďarské a slovenské firmy s podporou exportno-úverových agentúr. Pre slovenských exportérov je vytváranie konzorcií výhodné a zmysluplné nielen z dôvodu jazykovej, historickej a ekonomickej blízkosti krajín V4, ale aj pre možnosti podieľať sa na väčších projektoch,“ uviedol Igor Barát, námestník generálneho riaditeľa Eximbanky, zodpovedný za Financovanie.

Navštívte náš nový web.

Sledujte aktuálne informácie o exporte a zahraničnom obchode na našom Linkedin profile.

O EXIMBANKE SR

EXIMBANKA SR je ako jediný priamy nástroj štátu na financovanie exportu dôležitou súčasťou reťazca zodpovedného za presadzovanie hospodárskej politiky krajiny v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov. Predstavuje dôležitý nástroj štátnej podpory exportu v oblasti financovania, poskytovania záruk a poistenia úverových rizík. Ponúka širokú škálu finančných produktov spojených s vývozom, predovšetkým úverové poistenie, financovanie a záruky. Ako štátna exportno-úverová agentúra umožňuje vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko a plní preto komplementárnu funkciu.

Kontakt pre médiá:    Martina Vráblik Solčányiová

                                    hovorkyňa

                                    EXIMBANKA SR

                                    Odbor komunikácie a marketingu

                                    Tel: +421 903 542 072

                                    Email: vrablik@eximbanka.sk