Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Čierna Hora, Gruzínsko, Omán a Katar si podľa OECD pre exportérov polepšili a stali sa menej rizikovými

Členské krajiny Konsenzu OECD na februárovom zasadnutí rozhodli o novej klasifikácii štyroch štátov. Čierna Hora, Gruzínsko, Omán a Katar si polepšili o jednu úroveň v rebríčku rizikovosti krajín. Čiernej Hore a Gruzínsku pomohlo prozápadné smerovanie, Kataru s Ománom ťažba plynu a ropy. Pre exportno-úverové agentúry tak tieto krajiny od 9. februára 2024 predstavujú nižšiu mieru rizika.

Pozitívna úprava rizikovosti týchto krajín pre slovenských exportérov znamená, že budú môcť, vo vybraných prípadoch, využiť priaznivejšie podmienky pre poskytovanie poistných produktov. Eximbanka vie v tejto súvislosti exportérom mitigovať komerčné, politické resp. kombinované riziká platobnej neschopnosti zo strany zahraničných dlžníkov,“ uviedol Pavol Tavač, námestník generálneho riaditeľa Eximbanky.  

Čierna Hora (zlepšenie klasifikácie z kategórie 7 do kategórie 6)

Čierna Hora je kandidátskou krajinou Európskej únie, s cieľom stať sa jej členskou krajinou do roku 2025. Krajina prijala v roku 2002 euro za svoju menu, nie je však členským štátom eurozóny. Napriek určitej nestabilite na vnútropolitickej pôde, pomáha euro čiernohorskej ekonomike dosiahnuť makroekonomickú aj finančnú stabilitu a uľahčuje obchod. V roku 2020 vstúpila Čierna Hora do regionálneho spoločného trhu šiestich balkánskych krajín, ktorého cieľom je odstrániť obchodné bariéry a koordinovať investičné politiky. Krajina je atraktívna pre priame zahraničné investície a má potenciál v oblasti cestovného ruchu.

Gruzínsko (zlepšenie klasifikácie z kategórie 6 do kategórie 5)

Ekonomika Gruzínska je poháňaná exportom a prílevom priamych zahraničných investícií a podporovaná je rastúcimi príjmami z cestovného ruchu a dopravy. Vojna na Ukrajine výrazne zvýšila úlohu Gruzínska ako kľúčovej tranzitnej krajiny pre dopravu medzi Európou a Áziou. Aj napriek pretrvávajúcej vojne sa očakáva stabilný trend v zlepšovaní makroekonomických metrík. Vláda Gruzínska pokračuje v konzervatívnom rozpočtovaní, pričom bude využívať jednorazové prostriedky na strategické investície, ktoré posilnia ekonomické aktíva a pracovnú silu.

Omán (zlepšenie klasifikácie z kategórie 5 do kategórie 4)

Oživenie hospodárstva Ománu naberá na sile, najmä vďaka uhľovodíkovej produkcii. Fiškálne a externé rezervy sa zvýšili, podporené boli vyššími príjmami z uhľovodíkov a výraznými fiškálnymi úpravami v rámci strednodobého fiškálneho plánu. Vláda krajiny je aj naďalej odhodlaná vykonávať fiškálnu konsolidáciu bez ohľadu na neočakávané príjmy z ropy, ako aj reformy na posilnenie riadenia verejných financií a transparentnosti.

Katar (zlepšenie klasifikácie z kategórie 3 do kategórie 2)

Katar disponuje veľkými čistými zahraničnými aktívami a má jeden z najvyšších pomerov HDP na obyvateľa. Disponuje flexibilnou štruktúrou verejných financií. Negatívne sa hodnotí vysoká štátna zadĺženosť v porovnaní s podobne hodnotenými krajinami, ktorých ekonomika je rovnako závislá na produkcií uhľovodíkov. Krajina disponuje trvalými fiškálnymi prebytkami, priaznivé podmienky poskytujú príležitosť začať strednodobú konsolidáciu podporujúcu rast, ktorá zahŕňa najmä diverzifikáciu príjmov a zavedenie dane z pridanej hodnoty. Vláda sa zaviazala posilniť strednodobý fiškálny rámec, byť viac transparentná ako aj urýchliť štrukturálne reformy.

Prehľad krajín sveta podľa rizikovosti OECD nájdete na našom novom webe.

Sledujte aktuálne informácie o exporte a zahraničnom obchode na našom Linkedin profile.

O EXIMBANKE SR

EXIMBANKA SR je ako jediný priamy nástroj štátu na financovanie exportu dôležitou súčasťou reťazca zodpovedného za presadzovanie hospodárskej politiky krajiny v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov. Predstavuje dôležitý nástroj štátnej podpory exportu v oblasti financovania, poskytovania záruk a poistenia úverových rizík. Ponúka širokú škálu finančných produktov spojených s vývozom, predovšetkým úverové poistenie, financovanie a záruky. Ako štátna exportno-úverová agentúra umožňuje vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko a plní preto komplementárnu funkciu.

Kontakt pre médiá:     Martina Vráblik Solčányiová
                                    hovorkyňa
                                    EXIMBANKA SR
Odbor komunikácie a marketingu
Tel.: +421 903 542 072 vrablik@eximbanka.sk

                                   

Kontakt pre médiá:

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa
EXIMBANKA SR
Odbor komunikácie a marketingu
Tel.: +421 903 542 072
vrablik@eximbanka.sk