Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Rozšírená forma
podpory exportu

Nad rámec financovania, záruk a poistenia poskytujeme expertízu a poradenstvo pre identifikáciu príležitostí slovenských firiem v rámci ich uplatnenia na zahraničných trhoch (najmä mimo EÚ a krajín OECD).

Rozšírená forma
podpory exportu

Nad rámec financovania, záruk a poistenia poskytujeme expertízu a poradenstvo pre identifikáciu príležitostí slovenských firiem v rámci ich uplatnenia na zahraničných trhoch (najmä mimo EÚ a krajín OECD).

Global Gateway

Cieľom stratégie EÚ Global Gateway je mobilizovať investície vo výške viac ako 300 miliárd eur prostredníctvom prístupu „Tím Európa“, v rámci ktorého sa spájajú inštitúcie EÚ, členské štáty a ich finančné a rozvojové inštitúcie.

Stratégia EÚ Global Gateway slúži na podporu čistých a bezpečných prepojení v digitálnom, energetickom a dopravnom sektore a na posilnenie systémov zdravotníctva, vzdelávania a výskumu po celom svete. Pozornosť sa sústreďuje na investície do kvalitnej infraštruktúry podľa najprísnejších sociálnych a environmentálnych noriem v súlade so záujmami a hodnotami EÚ: právny štát a ľudské práva, ako aj medzinárodné normy a štandardy. EÚ Global Gateway je príspevkom EÚ k zmierňovaniu celosvetového nedostatku investícií a zároveň má slúžiť ako podporný nástroj geopolitickej konkurencie (najmä Číny a USA) Stratégia je do veľkej miery prepojená s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov a je v súlade s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj ako aj s Parížskou dohodou o zmene klímy. EÚ Glogal Gateway teda predstavuje synergiu medzi napĺňaním rozvojových cieľov EÚ a posilňovaním konkurencieschopnosti EÚ spoločností na trhoch tretích krajín.

Prioritné sektory Global Gateway

Global Gateway sa zavádza v rámci prístupu „Tím Európa“ s Európskou komisiou, Európskou, členskými štátmi EÚ, ako aj s finančnými inštitúciami, súkromným sektorom a inými mimovládnymi organizáciami. Tento prístup má podporiť implementáciu, mobilizáciu zodpovedných politických štruktúr, ale zároveň má integrovať aj technické odborné znalosti a potrebné finančné zdroje v čo najväčšom meradle. 

EÚ Global Gateway na Slovensku

Agendu EÚ Global Gateway na Slovensku zastrešuje:

Úloha Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Ekonomická diplomacia poskytuje aktívnu podporu v kontakte s partnermi v jednotlivých teritóriách, kde sú prítomné vlajkové projekty (tzv. flagship projekty). Rovnako sú jednotliví ekonomickí diplomati súčinní pri komunikácií s lokálnymi odberateľmi v daných krajinách. Znamená to, že vďaka nim môžu slovenskí podnikatelia nadviazať kontakt s lokálnymi predstaviteľmi a získať potrebné informácie pri oslovovaní partnerov v prijímajúcich krajinách, čo im môže napomôcť pri získaní možných dodávateľských kontraktov.

Úloha Eximbanky

Eximbanka je pripravená slovenským podnikateľom poskytnúť možnosti financovania pre podporu ich zapojenia do flaghship – vlajkových projektov prostredníctvom svojho produktového portfólia.

Akú príležitosť Vám ako slovenskej firme poskytuje EÚ Global Gateway?

  • Máte možnosť uplatniť sa na rozvojových trhoch s využitím podpory zo spoločných rozpočtových zdrojov EÚ
  • Máte potenciál uspieť vo svetovej konkurencii, napríklad formou subdodávok a tiež priestor dostať sa na vzdialené a ťažko dostupné teritóriá
  • Máte možnosť získať štruktúrovanú podporu a realizovať sa v rámci udržateľných projektov v rozvojových krajinách
  • Môžete využiť kombinovanú podporu prostredníctvom štandardného portfólia Eximbanky, s využitím podporných nástrojov EÚ a Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Povedzte nám vaše preferencie

Pre identifikáciu potrieb slovenských exportérov so záujmom expandovať na rozvojové trhy je spustený monitoring požiadaviek a preferencií odvetví, zahraničných trhov, či potenciálneho dopytu slovenských firiem TU.

Aktuálne informácie o Global Gateway

Zapojte sa do iniciatívy EÚ Global Gateway. Kontaktujte nás na international_relations@eximbanka.sk a my vám poradíme.

Kontaktujte nás

Po odoslaní formulára Vás následne bude kontaktovať náš pracovník/čka* Pri anonymnom podaní podnetu, prosím, nezadávajte svoje kontaktné údaje v časti „Vyplňte nasledovné údaje“.

Ukrajina: export, investovanie a obnova hospodárstva.

EXIMBANKA SR je jediný disponibilný slovenský produkt financovania slovenského exportu na Ukrajinu

Aktuálne: Krytie krátkodobých pohľadávok od Eximbanky

Aktuálne: Máte záujem
o expandovaní na Ukrajinu? Dajte nám o tom vedieť

Aké sú možnosti pre slovenských podnikateľov pri obnove ukrajinského hospodárstva

S našimi novinkami budete vždy v obraze.