Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

EXIMBANKA SR prichádza s novou vizuálnou identitou a inovovaným webovým sídlom

EXIMBANKA SR prichádza s novou vizuálnou identitou a inovovaným webovým sídlom

Bratislava, 5. 12. 2023

EXIMBANKA SR dnes sprístupnila svoje redizajnované webové sídlo www.eximbanka.sk, ktoré má užívateľom priniesť aktuálnejšie, prehľadnejšie a zrozumiteľnejšie informácie o exporte a rôznych formách podpory exportu, ktoré inštitúcia slovenským podnikateľom ponúka. Tento krok je súčasťou snahy pružnejšie reagovať na aktuálne trhové podmienky a geopolitickú situáciu, s cieľom transformovať Eximbanku na modernú, flexibilnú a pro-klientsky orientovanú inštitúciu.

Som rád, že sa nám, podľa predbežných údajov, podarí v roku 2023 nielen dosiahnuť najvyššiu majetkovú angažovanosť a prevádzkový zisk za posledné roky. Zároveň sme naštartovali cestu, ktorá vedie k naplneniu našej vízie byť modernou inštitúciou 21. storočia, podporujúcou exportérov v ich expanzii na zahraničné trhy. Nakoľko nemáme pobočky, redizajnované webové sídlo je dôležitým sprostredkovateľom, ktorý má našim klientom, partnerom a širšej verejnosti, priniesť efektívnejšiu komunikáciu s našou inštitúciou, lepšiu užívateľskú skúsenosť a relevantné informácie z oblasti exportu a zahraničných trhov,“ uviedol Marián Janočko, generálny riaditeľ a predseda Rady banky, EXIMBANKY SR.

Momentálne prechádzame transformáciou, súčasťou ktorej je aj nová vizuálna identita našej inštitúcie. Verím, že táto zmena v súlade s našimi ďalšími iniciatívami umocní odkaz Eximbanky, ako poprednej organizácie podporujúcej slovenských exportérov, a posilní konotáciu k značke smerom k našej cieľovej skupine i verejnosti,“ doplnila Diana Polónyi, riaditeľka komunikácie a medzinárodných vzťahov EXIMBANKY SR.

Používatelia na inovovanom webovom sídle nájdu funkčný dizajn s jednoduchou navigáciou, lepším cielením, personalizovaným a responzívnym obsahom, prispôsobený potrebám klientov a širšej verejnosti. V blízkej budúcnosti pribudnú aj interaktívne funkcie, ako napríklad chatbot, ankety, videá, či prvky vytvorené s pomocou umelej inteligencie, spĺňajúce dnešné štandardy obdobných inštitúcií.

Navštívte náš nový web na www.eximbanka.sk.

Sledujte aktuálne informácie o exporte a zahraničnom obchode na našej sociálnej sieti Linkedin.

O EXIMBANKE SR

EXIMBANKA SR je ako jediný priamy nástroj štátu na financovanie exportu dôležitou súčasťou reťazca zodpovedného za presadzovanie hospodárskej politiky krajiny v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov. Predstavuje dôležitý nástroj štátnej podpory exportu v oblasti financovania úverových produktov, poskytovania záruk a poistenia úverových rizík. Ponúka širokú škálu finančných produktov spojených s vývozom, predovšetkým úverové poistenie, financovanie a záruky. Ako štátna exportno-úverová agentúra umožňuje vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko a plní preto komplementárnu funkciu.

Kontakt pre médiá: Martina Vráblik Solčányiová

EXIMBANKA SR

Odbor komunikácie a medzinárodných vzťahov

Tel.: +421 903 542 072

vrablik@eximbanka.sk

www.eximbanka.sk

Kontakt pre médiá:

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa
EXIMBANKA SR
Odbor komunikácie a marketingu
Tel.: +421 903 542 072
vrablik@eximbanka.sk