Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Zmeny vo vedení EXIMBANKY SR

Bratislava, 18. 1. 2024

Novým členom Rady banky a námestníkom generálneho riaditeľa EXIMBANKY SR sa s platnosťou od 19. januára 2024 stáva Igor Barát.

Predsedom Rady banky a generálnym riaditeľom Eximbanky je Ing. Rastislav Podhorec, MBA. Členmi Rady banky a námestníkmi generálneho riaditeľa Eximbanky sú Ing. Milan Horváth, Ing. Pavol Tavač, MBA a od 19.1.2024 Igor Barát. Externým členom Rady banky je Ing. Igor Lichnovský.

Igor Barát pôsobil vyše 20 rokov v oblasti finančného a kapitálového trhu a bol tiež splnomocnencom vlády SR pre zavedenie eura.

Navštívte náš nový web na www.eximbanka.sk.

Sledujte aktuálne informácie o exporte a zahraničnom obchode na našom Linkedin profile.

O EXIMBANKE SR

EXIMBANKA SR je ako jediný priamy nástroj štátu na financovanie exportu dôležitou súčasťou reťazca zodpovedného za presadzovanie hospodárskej politiky krajiny v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov. Predstavuje dôležitý nástroj štátnej podpory exportu v oblasti financovania, poskytovania záruk a poistenia úverových rizík. Ponúka širokú škálu finančných produktov spojených s vývozom, predovšetkým úverové poistenie, financovanie a záruky. Ako štátna exportno-úverová agentúra umožňuje vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko a plní preto komplementárnu funkciu.

Kontakt pre médiá: Martina Vráblik Solčányiová

EXIMBANKA SR

Odbor komunikácie a medzinárodných vzťahov

Tel.: +421 903 542 072

vrablik@eximbanka.sk

www.eximbanka.sk

Kontakt pre médiá:

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa
EXIMBANKA SR
Odbor komunikácie a marketingu
Tel.: +421 903 542 072
vrablik@eximbanka.sk