Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Zmeny vo vedení EXIMBANKY SR

Bratislava, 7. 12. 2023

EXIMBANKA SR má nového generálneho riaditeľa a dvoch nových členov vedenia. Novým predsedom Rady Banky a generálnym riaditeľom EXIMBANKY SR sa s platnosťou od 7. decembra 2023 stal Rastislav Podhorec, ktorý doteraz v EXIMBANKE SR pôsobil ako námestník generálneho riaditeľa. Milan Horváth je novým členom Rady banky a zároveň námestníkom generálneho riaditeľa pre financovanie a poisťovníctvo. Novým externým členom Rady banky je aj Igor Lichnovský, ktorý nebude zamestnancom EXIMBANKY SR.

Mojou víziou je, aby Eximbanka stála pri slovenských exportéroch a podporovala ich pri vstupe na nové, ale aj osvedčené trhy v zahraničí. Eximbanka má chuť rásť a svojimi produktmi, znalosťami a vzťahmi naďalej prispievať k rozvoju ekonomických kontaktov slovenských firiem v zahraničí a teda k rastu exportu Slovenska,“ uviedol Rastislav Podhorec, ktorý chce nadviazať na inovatívne procesy, ktoré Eximbanka spustila na začiatku roka. „Radi by sme okrem tradičných firiem, podporili aj firmy z novej ekonomiky, ktoré prispievajú k budovaniu značky Slovenska,“ uzavrel Rastislav Podhorec, generálny riaditeľ EXIMBANKY SR.

Ing. Rastislav Podhorec, MBA, má bohaté pracovné skúsenosti z bankového a poisťovacieho sektora a doteraz pôsobil v Eximbanke ako námestník generálneho riaditeľa pre financovanie a poisťovníctvo. V minulosti pôsobil ako generálny riaditeľ AIG Funds Central Europe, založil a predsedal Asociácii finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, bol členom rady Garančného fondu investícií, členom predstavenstva Asociácie správcovských spoločností a členom Dozornej rady Eximbanky.

Ing. Milan Horváth, má dlhoročné skúsenosti s prácou v bankovom aj v poisťovacom sektore. Pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v Eximbanke, Národnej banke Slovenska a aj na Ministerstve financií SR.

Ing. Igor Lichnovský, má dlhoročné skúsenosti z bankového a poisťovacieho sektora a z oblasti zahraničného obchodu. V minulosti bol generálnym riaditeľom Eximbanky a neskôr aj predsedom jej Dozornej rady.

Navštívte náš nový web na www.eximbanka.sk.

Sledujte aktuálne informácie o exporte a zahraničnom obchode na našej sociálnej sieti Linkedin.

O EXIMBANKE SR

EXIMBANKA SR je ako jediný priamy nástroj štátu na financovanie exportu dôležitou súčasťou reťazca zodpovedného za presadzovanie hospodárskej politiky krajiny v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov. Predstavuje dôležitý nástroj štátnej podpory exportu v oblasti financovania úverových produktov, poskytovania záruk a poistenia úverových rizík. Ponúka širokú škálu finančných produktov spojených s vývozom, predovšetkým úverové poistenie, financovanie a záruky. Ako štátna exportno-úverová agentúra umožňuje vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko a plní preto komplementárnu funkciu.

Kontakt pre médiá: Martina Vráblik Solčányiová

EXIMBANKA SR

Odbor komunikácie a medzinárodných vzťahov

Tel.: +421 903 542 072

vrablik@eximbanka.sk

www.eximbanka.sk

Kontakt pre médiá:

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa
EXIMBANKA SR
Odbor komunikácie a marketingu
Tel.: +421 903 542 072
vrablik@eximbanka.sk