Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

ZMENY VO VEDENÍ EXIMBANKY SR

Eximbanka SR má s platnosťou od 29. decembra 2022 vo vedení dvoch nových členov. Novým členom Rady banky a zároveň novým generálnym riaditeľom sa stal Marián Janočko. Rastislav Podhorec je rovnako novým členom Rady banky a zároveň novým námestníkom.

„Mojou víziou je v čo najvyššej miere a v čo najkratšom čase podporovať slovenských podnikateľov v rámci mandátu Eximbanky. Tam, kde podnikom nevedia poskytnúť služby súkromné finančné inštitúcie, plní dôležitú úlohu práve Eximbanka,“ uviedol Marián Janočko, ktorého prioritou bude, tak ako pri iných projektoch, zefektívniť našu inštitúciu. „Ak chceme zjednodušiť financovanie našich firiem, budeme musieť viac reflektovať ich spätnú väzbu a zároveň zdynamizovať obchodný proces poskytovania úverov a poistenia.”

JUDr. Marián Janočko má za sebou úspešné pôsobenie v Slovenskej konsolidačnej, a.s., ktorá sa stará o pohľadávky štátu. Spoločnosť dosiahla v roku 2021 trinásťkrát vyšší zisk ako bol naplánovaný predchádzajúcim vedením. V roku 2022 bude mať Slovenská konsolidačná historicky najväčší zisk a navyše zaviedla podporné systémy vymáhania pohľadávok pomocou umelej inteligencie. Marián Janočko tiež riadil dva investičné fondy, bol predsedom dozornej rady Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB) a bol aj predsedom predstavenstva Skybridge. Vyštudoval právnickú fakultu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Ing. Rastislav Podhorec, MBA  má bohaté skúsenosti z bankového a poisťovacieho sektora. V minulosti pôsobil ako generálny riaditeľ AIG Funds Central Europe a tiež ako senior bankár v International Investment Bank.

Kontakt pre médiá:

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa
EXIMBANKA SR
Odbor komunikácie a marketingu
Tel.: +421 903 542 072
vrablik@eximbanka.sk