Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

SITUÁCIA NA TRHOCH S ENERGIAMI OSTÁVA AJ V ROKU 2023 NAPÄTÁ, EXIMBANKA SR PRINÁŠA ENERGETICKÝ ÚVER

Globálna energetická kríza výrazným spôsobom ovplyvnila domácnosti i podniky takmer vo všetkých odvetviach. Situácia na trhoch s energiami bude aj v roku 2023 napätá, predpokladá štúdia Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA), zameraná na aktuálnu problematiku riešenia energetických výziev. Efektívne riešenie pre slovenské podniky predstavuje Energetický úver od EXIMBANKY SR.

Napriek pomerne vlažným scenárom prebiehajúcej energetickej krízy štúdia naznačuje spomalenie rastu cien energií, čo by malo prispieť  k zmierneniu tlaku na energetické rozpočty rozvojových štátov. Napriek tomu je situácia so skokovým rastom cien energií kritická a to najmä pre firemný sektor.

Slovenské firmy trpia pre vysokú energetickú náročnosť viac ako iné trhy

Nakoľko Slovensko  patrí svojou štruktúrou priemyslu k energeticky náročnejším,  pre slovenské firmy sú zvýšené ceny energetických vstupov veľkou výzvou najmä v oblasti zhoršeného cashflow a schopnosti splácať záväzky, pre mnohé firmy to znamená obmedzenie prevádzky, či pozastavovanie činnosti.

Prístupy trhov k riešeniu negatívnych dopadov aktuálnej krízy sa líšia, EXIMBANKA SR, ako jediná úverovo – exportná organizácia na Slovensku prináša konkrétne riešenie energetických problémov pre slovenských exportérov prostredníctvom Energetického úveru.

„Našou snahou bolo adekvátne a promptne reagovať na silný dopyt exportných podnikov zastabilizovať svoju platobnú bilanciu pre rast cien energetických vstupov. Energetický úver predstavuje rýchly a jednoduchý nástroj ako jedno z riešení na preklenutie negatívnych dopadov zvýšených cien energií slovenských podnikov“ uviedol Marián Janočko, generálny riaditeľ EXIMBANKY SR.

Inovácie v energetike môžu byť cestou pre podniky na znižovanie energetickej závislosti

Predpokladá sa, že globálny dopyt po energiách v priemysle bude do roku 2030 rásť o 1,4 % ročne ako   v rozvinutých, tak aj rozvíjajúcich sa trhoch. Energetický dopyt môže pomôcť znížiť napr. zvyšovanie energetickej efektívnosti produkcie priemyselných podnikov, napríklad inštaláciou energeticky účinnejších zariadení, postupným vyraďovaním neefektívnych technológií a  implementáciou inovatívnych riešení v rámci produkčného cyklu.

Energetické trendy a výhľady do roku 2030

Svetový energetický výhľad (ďalej len WEO) naznačuje tri možné scenáre energetického vývoja. Prvý  scenár je postavený na retrospektívnych zisteniach národných politík (Stated Policies Scenario) odrážajúc vývoj na základe doterajších opatrení. Podľa neho dôjde do roku 2030 k zvýšeniu ročných investícií do čistej energie oproti súčasnosti o viac ako 50%. Druhý scenár „Announced Pledges Scenario“ (ďalej len APS) predpokladá  naplnenie  všetkých ambicióznych cieľov, ktoré vlády doteraz deklarovali v rámci svojich klimatických a energetických politík. Zároveň sa na základe APS odhaduje, že do roku 2030 dôjde k zdvojnásobeniu dopytu po kritických surovinách, najmä po vzácnych kovoch. Posledným je tzv. scenár nulových emisií do roku 2050 „Net Zero Emissions by 2050 Scenario“), ktorý mapuje spôsoby stabilizácie nárastu globálnej priemernej teploty o 1,5˚C a splnenie kľúčových cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Podľa tohto scenára bude kľúčová podpora súkromného kapitálu v rámci investícií do energetického sektora.

Bez ohľadu na to, ktorý z predpokladaných scenárov v krátkodobom či dlhodobom horizonte nastane, kľúčová bude adaptácia podnikov na jednotlivé zmeny a zabezpečenie adekvátnych foriem podpory.

Kontakt pre médiá:

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa
EXIMBANKA SR
Odbor komunikácie a marketingu
Tel.: +421 903 542 072
vrablik@eximbanka.sk