Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

EXIMBANKE SR bolo navýšené základné imanie o 250 mil. eur

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 12. júna 2024 schválila vklad štátnych finančných aktív vo výške 250 mil. eur do základného imania EXIMBANKY SR a na posilnenie fondu na záruky a fondu na krytie neobchodovateľných rizík prostriedkami zo zníženia jej základného imania. Kapitálové posilnenie EXIMBANKY SR je v súlade s ambíciou rastu jej obchodnej a majetkovej angažovanosti.

Zvýšenie základného imania Eximbanky zohľadňuje očakávaný trend pokračujúceho nárastu priameho financovania prostredníctvom priamych vývozných a dovozných úverov, nárastu vystavovaných bankových záruk a zvyšovania poistnej angažovanosti z poistenia obchodovateľných i neobchodovateľných rizík.  Navýšenie základného imania Eximbanky prešlo posúdením Útvaru hodnoty za peniaze a je v súlade s programovým vyhlásením vlády, nakoľko rast exportu a účasť slovenských podnikov v zahraničných konzorciách patrí ku kľúčovým prioritám zahraničnej politiky Slovenska.

Navýšenie nášho základného imania, v zmysle programového vyhlásenia vlády, odráža aktuálnu situáciu a nastávajúce trendy v medzinárodnom obchode a tiež ambíciu vlády SR posilniť ekonomickú diplomaciu Slovenska, ktorej je Eximbanka dôležitou súčasťou. Zároveň sa posilní aj komplementárna funkcia Eximbanky vo vzťahu ku komerčnému finančnému sektoru,“ uviedol Rastislav Podhorec, generálny riaditeľ Eximbanky.

Kapitálové navýšenie Eximbanky bude mať pozitívny vplyv na posilnenie jej obchodných činností nielen v roku 2024, ale aj v nasledujúcich obdobiach a to najmä v oblasti vystavovania bankových záruk (zvýšenie záručnej kapacity fondu na záruky) a poskytovania nových úverov. Eximbanka bude schopná podporovať významnejšie projekty a výrazne tak prispieť ku konkurencieschopnosti slovenského exportu.

Eximbanka v 1. kvartáli 2024 podporila, prostredníctvom svojich bankových a poisťovacích činností, export v celkovej výške 454,4 mil. eur a v roku 2023 v celkovej výške 1 540,0 mil. eur. Majetková angažovanosť Eximbanky (súčet bankovej a poistnej angažovanosti) tak v roku 2023 dosiahla výšku 1 140,8 mil. eur a k 31. 3. 2024 vzrástla na 1 155,2 mil. eur, čo predstavuje  jednu z najvyšších hodnôt počas jej existencie.

Navštívte náš nový web.

Sledujte aktuálne informácie o exporte a zahraničnom obchode na našom Linkedin profile.

O EXIMBANKE SR

EXIMBANKA SR je ako jediný priamy nástroj štátu na financovanie exportu dôležitou súčasťou reťazca zodpovedného za presadzovanie hospodárskej politiky krajiny v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov. Predstavuje dôležitý nástroj štátnej podpory exportu v oblasti financovania, poskytovania záruk a poistenia úverových rizík. Ponúka širokú škálu finančných produktov spojených s vývozom, predovšetkým úverové poistenie, financovanie a záruky. Ako štátna exportno-úverová agentúra umožňuje vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko a plní preto komplementárnu funkciu.

Kontakt pre médiá:

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa
EXIMBANKA SR
Odbor komunikácie a marketingu
Tel.: +421 903 542 072
vrablik@eximbanka.sk