Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Slovenskí vývozcovia môžu získať ocenenie Exportér roka

Eximbanka prináša už druhýkrát podnikateľom možnosť stať sa Exportérom roka 2024 v rámci rebríčka TREND TOP. Ocenenie majú možnosť získať slovenské firmy, ktoré svojimi exportnými aktivitami prispievajú k zlepšeniu podnikateľského prostredia a pomáhajú budovať dobré meno Slovenska v zahraničí. Vývozcovia sa do kategórie Exportér roka 2024 môžu registrovať do 31. júla 2024.

Eximbanka hľadá firmy, ktoré svojím výrobkom, technológiou alebo službou, resp. exportnými aktivitami prispievajú k udržateľnému rozvoju v oblastiach podnikania, spoločnosti, infraštruktúry, digitalizácie, vzdelávania, zdravia, životného prostredia, či kultúry.

Vývozcovia, ktorí chcú získať ocenenie Exportér roka 2024 musia spĺňať aspoň dve kritériá, ktoré stanovila odborná komisia. Firma by mala prinášať pridanú hodnotu svojimi produktmi, službami alebo technológiami. Ďalším predpokladom je schopnosť pozitívne ovplyvňovať spoločnosť a komunitu, ako aj prispievanie k zlepšeniu kvality života, rozvoju infraštruktúry, podpore vzdelávania, zamestnanosti a sociálnej inklúzie.

Odborná komisia bude hodnotiť aj mieru angažovanosti v environmentálnej, klimatickej a energetickej udržateľnosti. Významným kritériom je aj miera dosiahnutého rastu a úspechy firmy v súvislosti s realizáciou exportných aktivít.


“V časoch, keď export tvorí približne 90 percent nášho HDP a je tak dôležitým motorom ekonomiky, je ocenenie Exportér roka  príležitosťou ako vyzdvihnúť firmy, ktoré svojou prácou a odhodlaním prispievajú k zlepšeniu podnikateľského prostredia, vynikajú na medzinárodnej scéne a pomáhajú tak budovať dobré meno Slovenska v zahraničí,” uviedol generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec.

Vývozcovia, ktorí spĺňajú požiadavky spolu s minimálnym obratom a určeným podielom exportu na celkových tržbách, sa môžu zaregistrovať na webovej stránke Eximbanky Chcem sa stať Exportérom roka 2024 do 31. júla tohto roka. Víťazná firma bude vyhlásená na odovzdávaní cien TREND TOP.

Navštívte náš nový web.

Sledujte aktuálne informácie o exporte a zahraničnom obchode na našom Linkedin profile.

O EXIMBANKE SR EXIMBANKA SR je ako jediný priamy nástroj štátu na financovanie exportu dôležitou súčasťou reťazca zodpovedného za presadzovanie hospodárskej politiky krajiny v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov. Predstavuje dôležitý nástroj štátnej podpory exportu v oblasti financovania, poskytovania záruk a poistenia úverových rizík. Ponúka širokú škálu finančných produktov spojených s vývozom, predovšetkým úverové poistenie, financovanie a záruky. Ako štátna exportno-úverová agentúra umožňuje vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko a plní preto komplementárnu funkciu.

Kontakt pre médiá:

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa
EXIMBANKA SR
Odbor komunikácie a marketingu
Tel.: +421 903 542 072
vrablik@eximbanka.sk