Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Hľadáme EXPORTÉRA ROKA 2024

Hľadáme firmy, ktoré svojím výrobkom, technológiou alebo službou, resp. exportnými aktivitami a projektami, prispievajú k udržateľnému rozvoju v oblastiach podnikania, spoločnosti, infraštruktúry, digitalizácie, vzdelávania, zdravia, životného prostredia, či kultúry.
Ak vaše podnikanie pozitívne vplýva na niektorú z vyššie uvedených oblasti, ste určite vhodným kandidátom na ocenenie EXPORTÉR ROKA 2024, v rámci novej kategórie rebríčka TREND TOP, ktorej garantom je EXIMBANKA SR.

Podeľte sa s nami o Váš podnikateľský príbeh a nominujte svoju spoločnosť do najprestížnejšieho biznis rebríčka na Slovensku.

 

Spĺňa vaše exportné podnikanie niektoré z nasledovných parametrov?

Pridaná hodnota:
Prináša Váš produkt alebo služba vysokú mieru pridanej hodnoty? Nezáleží na veľkosti Vašej firmy, hľadáme exportéra, ktorý je plný inovatívnych riešení a podporuje vedu, výskum alebo digitalizáciu.

Spoločenský dopad:
Má Vaša činnosť pozitívny vplyv na spoločnosť a komunitu? Prispieva Váš export k zlepšeniu kvality života, rozvoju infraštruktúry, digitalizácii, energetickej efektívnosti, podpore zamestnanosti, vzdelávania a sociálnej inklúzie.

Udržateľnosť:
Berie Vaša firma ohľad na environmentálnu, klimatickú a energetickú udržateľnosť vo svojich exportných aktivitách?

Rast a úspech:
Dosiahli ste mimoriadny rast alebo významné úspechy v súvislosti s realizáciou exportu?

Otváranie dverí:
Ak vaše exportné aktivity pomohli otvoriť dvere pre iné slovenské spoločnosti alebo vám umožnili presadiť sa na nových trhoch, ste určite kandidát, ktorého hľadáme.

Podiel exportu na celkových tržbách >30%
Export tvorí aspoň 1/3 Vašich tržieb (najmä v roku 2023)

Obrat >1 milión EUR?
V roku 2023 ste podľa účtovnej závierky dosiahli obrat viac 1 milión EUR?

Nezmeškajte túto príležitosť a pridajte sa k top slovenským firmám v rebríčku TREND TOP do 31. júla 2024!

Registračný formulár:

finálnom víťazovi budú rozhodovať osobnosti hospodárskeho života registrované v TREND Barometri, čitatelia TRENDU a TREND.sk, redakcia a garant kategórie EXIMBANKA SR prostredníctvom hlasovania

Víťaz bude zverejnený na slávnostnom udeľovaní cien TREND TOP 2024, 19. novembra 2024.

Uspororiadateľ:

Za spoluprácu ďakujeme: