Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

EXPORTNÝ DOKUMENTÁRNY AKREDITÍV POSILNÍ KONKURENCIESCHOPNOSŤ SLOVENSKÝCH EXPORTÉROV

EXIMBANKA SR predstavila  slovenským exportérom exportný dokumentárny akreditív. Ide o nástroj, ktorý môže firmám výrazne pomôcť pri realizácii ich obchodných kontraktov a zároveň zvýši ich konkurencieschopnosť na zahraničných trhoch. Hlavným účelom tohto produktu je podporiť firmy s limitovanými možnosťami v komerčných bankách. Uvedenie tohto produktu vychádza z podstaty komplementárnej role EXIMBANKY SR a súčasne stratégie, v rámci ktorej aktívne reaguje na aktuálne potreby exportérov a pristupuje tak flexibilne svojim produktovým portfóliom.

Dokumentárny akreditív bol uvedený EXIMBANKOU SR na podujatí, ktoré bolo organizované v spolupráci so Združením bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP SR). V rámci aktuálnej bezpečnostnej situácie zohráva obranný priemysel významnú úlohu a potreba dokumentárneho akreditívu súvisí s geopolitickou situáciou.

 „Uvedomujeme si, že v súčasnej trhovej situácii je potrebné aktívne zvyšovať konkurencieschopnosť slovenských firiem prostredníctvom adekvátnych nástrojov a flexibilnej adaptácie produktovej štruktúry. Uvedenie tohto produktu zároveň reprezentuje jeden z cieľov našej stratégie  – aktívne prinášať riešenia, ktoré reflektujú na súčasné trhové požiadavky. Sme presvedčení, že takto môžeme s našimi klientmi budovať korektné a efektívne formy spoluprác “ uviedla predsedníčka Rady banky a generálna riaditeľka EXIMBANKY SR Zuzana Kalivodová. 

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP SR) oceňuje proaktívny prístup EXIMBANKY SR k rozširovaniu portfólia svojich produktov a služieb v rámci financovania exportu.

„Zahraničný platobný styk je nevyhnutnou súčasťou realizácie exportu. Bez jeho správneho nastavenia, bez dostupných a spoľahlivo fungujúcich platobných nástrojov sa ako exportéri nezaobídeme. EXIMBANKA SR ukázala, že dokáže reagovať na požiadavky slovenských exportérov obranného priemyslu aj v oblasti dokumentárnych akreditívov. Verím, že členovia ZBOP SR budú v súvislosti s rastúcim trendom exportu výrobkov obranného priemyslu využívať služby EXIMBANKY SR stále viac “  uviedol Tibor Straka, prezident ZBOP SR.

Možnosť podpory aj pre špecifické sektory

Hlavnou úlohou EXIMBANKY SR v súvislosti s dokumentárnym akreditívom je podporiť firmy zo sektorov, pri ktorých majú komerčné finančné inštitúcie limitované možnosti poskytnutia financovania alebo služieb súvisiacich s takýmto financovaním. Je vhodný napríklad pre firmy v oblasti drevospracujúceho, strojárskeho a obranného sektoru.

Aké výhody získajú exportéri?

Dokumentárny akreditív je jeden z najbezpečnejších platobných nástrojov, pretože ide o záväzok banky odberateľa. Využíva sa  na úhradu za tovar alebo služby, poskytuje exportérom aj ich zahraničným odberateľom mnoho výhod. Pre exportéra je využitie dokumentárneho akreditívu výhodné hlavne z dôvodu, že má nárok na zaplatenie za tovar od banky odberateľa po tom, ako splní všetky  akreditívne podmienky. Chráni teda exportéra pred rizikom, že zahraničný odberateľ nebude ochotný prevziať tovar.

Kontakt pre médiá:

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa
EXIMBANKA SR
Odbor komunikácie a marketingu
Tel.: +421 903 542 072
vrablik@eximbanka.sk