Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

EXIMBANKA SR PRICHÁDZA S PONUKOU RIEŠENIA FINANCOVANIA ENERGETICKEJ KRÍZY PRE EXPORTÉROV

EXIMBANKA SR reaguje na vzniknutú situáciu v súvislosti s prudkým nárastom cien energií novým produktom – energetický úver. Energetický úver je určený pre podnikateľov a má slúžiť ako nástroj na preklenutie obdobia poznačeného zvýšenými energetickými nákladmi.

Dopad rastúcich cien na firmy závisí od ich energetickej náročnosti a mnohé podniky narážajú na problémy s udržaním platobnej bilancie. Niektoré firmy si dokážu vyššie ceny pretaviť do svojich výstupov, ale mnohé sa dostávajú do finančných ťažkostí. Práve pre takéto podniky je  EXIMBANKA SR pripravená financovať zvýšené ceny vstupov energií.

Sme si vedomí, že rast cien energií sa negatívne dotýka značného počtu firiem. Ako inštitúcia podporujúca export reagujeme na túto situáciu inovovaním nášho produktového portfólia, do ktorého pribudol nový nástroj na financovanie  – energetický úver. Uvedenie tohto produktu je ďalším z rady nových produktov, vychádzajúci z našej stratégie, aktívne a flexibilne reflektovať na aktuálne požiadavky trhu“ uviedla predsedníčka Rady banky a generálna riaditeľka EXIMBANKY SR Zuzana Kalivodová.

Podmienky získania energetického úveru dostupné pre exportérov sú pomerne jednoduché

Energetický úver je k dispozícii pre klientov, ktorí majú skutočne problém s financovaním zvýšených cien energií (najmä výrobné podniky s nižšou variabilitou premietnutia zvýšených nákladov do výstupných cien produktov a služieb).

Úver slúži primárne na financovanie energií (elektrická energia a zemný plyn), vrátane refundácie časti už uhradených dodávateľských faktúr.

Firmy však musia preukázať exportné zameranie, pričom výška úveru bude stanovená podľa dĺžky preklenovacieho obdobia. EXIMBANKA SR stanovila ako referenčné obdobie priemernú cenu energií na rok 2021.

„V rámci každodenného kontaktu so slovenskými firmami, najmä výrobného charakteru vnímame náročnosť vysporiadania sa so situáciou ohľadne energetickej situácie a schopnosti splácať záväzky. Veríme, že týmto riešením sme schopní napomôcť  preklenúť toto náročné obdobie mnohým našim exportérom“ uviedla Tatiana Harmady, riaditeľka odboru financovania EXIMBANKY SR.

Základné podmienky získania úveru

  1. EXIMBANKA SR môže poskytnúť klientovi úver na financovanie energetických nákladov (elektrická energia a zemný plyn) vrátane refundácie už uhradených dodávateľských faktúr.
  2. Úver môže byť určený pre klientov, ktorí preukážu výšku exportných tržieb od 01.01.2021 aspoň 20%.
  3. Výška úveru bude stanovená aj s ohľadom na individuálne potreby vývozcu a ceny jeho energetických nákladov.

  Pre viac informácií nás kontaktujte: financovanie@eximbanka.sk , +421 903 660 244

Kontakt pre médiá:

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa
EXIMBANKA SR
Odbor komunikácie a marketingu
Tel.: +421 903 542 072
vrablik@eximbanka.sk