Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

EXIMBANKA SR POMÁHA SLOVENSKÝM EXPORTÉROM

EXIMBANKA SR sa pripája k iniciatíve Úradu vlády SR s cieľom identifikovať potreby a preferencie slovenských exportérov, ktorí plánujú alebo už realizujú exportné aktivity na Ukrajine. Cieľom prieskumu je o.i. čo najlepšie poznať potreby firiem a ich preferencie v súvislosti s exportom na ukrajinskom teritóriu.  

Aké budú prínosy pre exportérov?

Dôležitým výsledkom tohto mapovania bude identifikovanie možností, ktoré má EXIMBANKA SR v rámci svojej misie za hlavný cieľ – podporovať slovenských exportérov. Prípadne výsledkom môže byť vytvorenie komplementárneho nástroja  pre podporu slovenského exportného priemyslu so zámerom zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských firiem  v rámci obnovy Ukrajiny.

Pre koho je prieskum určený?

Dotazník je určený primárne pre exportérov, vrátane firiem, ktoré akýmkoľvek spôsobom spolupracujú, alebo spolupracovali s ukrajinskými partnermi, alebo vykonávali podnikateľské aktivity na tomto teritóriu.

Poznámka: Absencia skúseností z pôsobenia na Ukrajine a spolupráce s ukrajinskými partnermi nepredstavuje prekážku pre zapojenie sa do povojnovej obnovy Ukrajiny.

Kontakt pre médiá:

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa
EXIMBANKA SR
Odbor komunikácie a marketingu
Tel.: +421 903 542 072
vrablik@eximbanka.sk