V roku 2021 zaznamenal slovenský export historický rekord. Z krajiny sa podľa údajov Štatistického úradu SR vyviezol tovar za viac ako 88 miliárd eur. Celkový vývoz tak v danom roku dosiahol najvyššie čísla v histórii samostatného Slovenska. Podpísal sa pod to najmä vývoz strojov a prepravných zariadení vrátane áut. V roku 2022 nastala situácia, keď Slovensko po rokoch plusu dosiahlo záporné saldo zahraničného obchodu. Dovoz prevýšil hodnotu vývozu o 4,3 miliardy eur. Na zvýšení vývozu tovaru zo Slovenska sa však aj vlani podieľala najobchodovanejšia trieda v zahraničnom obchode SR, teda stroje a autá. 

Historicky bol slovenský trh, a teda aj export, postavený na ťažkom priemysle, v ktorom dominovali strojárske firmy či energetika. Medzi najsilnejšie naďalej patrí strojársky sektor, spracovanie železa a výrobkov z neho, drevospracujúci priemysel či stavebníctvo, čo potvrdzuje Exportno-importná banka Slovenskej republiky (Eximbanka SR). Jej podpora slovenských exportérov do značnej miery kopíruje štruktúru slovenského vývozu. Zároveň však na Slovensku pribúda firiem, ktoré sú pre zahraničie lákavé aj v menej tradičných a inovatívnych segmentoch. 

Doba sa mení

Globálna trhová ekonomika sa zásadne mení a dynamicky ju ovplyvňujú nové faktory. V praxi to jednoznačne ukázali nedávne roky. Zmenám vo svetovom dopyte sa musia prispôsobiť aj slovenské firmy, ktoré pôsobia na zahraničných trhoch. Na automobilový priemysel ako tradične jednu z najsilnejších exportných oblastí prepojenú so strojárskymi firmami významne doliehajú požiadavky na modernizáciu, elektronizáciu či všeobecne väčší tlak na znižovanie CO2. 

„Naše firmy strácajú svojich prirodzených odberateľov a ich existencia môže byť ohrozená,“ potvrdzuje aktuálny vývoj pre TREND Diana Pólonyi z útvaru Komunikácie a medzinárodných vzťahov Eximbanky. Podobne je to pri mnohých ďalších firmách, ktoré sú veľmi energeticky závislé. Situáciu už minulú sezónu zásadne ovplyvnili výpadky dodávok energií a vysoká inflácia. Eximbanka na to zareagovala energetickým úverom na zvýšenie cash flowu a udržanie platobnej bilancie. 

Nasledujúce obdobie však bude pre mnohé slovenské firmy veľkou skúškou. Tlak na znižovanie emisií sa prepíše do nevyhnutného zvýšenia investícií, čo však nebude možné preniesť do marží, a tak často budú vystavené strate konkurencieschopnosti. Jednou z veľkých výzev pre Slovensko v najbližších rokoch bude aj diverzifikácia priemyslu. 

Pokračovanie článku TU