Export je pre moderné ekonomiky veľmi dôležitý a spolu s inováciami je jedným z ťahúňov ekonomického rozvoja. Je preto dôležité, aby si vláda určila ako svoju prioritu aj ekonomickú diplomaciu, keďže systematické rozvíjanie účasti slovenských podnikateľov na svetových trhoch bude mať pozitívny vplyv na ich konkurencieschopnosť, z čoho bude profitovať celá ekonomika.

Zo synergie jednotlivých aktérov štátu na podporu exportu, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva hospodárstva SR, SARIO, SBA, SIH aj neštátnych inštitúcií ako napríklad Rady slovenských exportérov, v ktorej každý zohráva dôležitú úlohu, dostane podnikateľ komplexnú podporu od tvorby obchodných príležitostí až po financovanie. My v Eximbanke budeme spolupracovať a naďalej zohrávať úlohu štátneho nástroja podpory exportu, ktorý je pre slovenských vývozcov prístupný vo všetkých fázach exportu. Spoločný koncept prístupu k ekonomickej diplomacii na Slovensku vníma potrebu prepájania podnikateľov so zahraničnými partnermi, ale aj otvárania dverí na úrovni G2G. Eximbanka chce byť aktívna, a to aj prostredníctvom intenzívnejšej spolupráce s ostatnými inštitucionálnymi partnermi v oblasti podpory exportu.

V tomto kontexte treba pripomenúť naše know-how v oblasti exportu aj zdroje, ktoré máme k dispozícii na rozvojovú pomoc. Aj v tejto oblasti je potrebný redizajn a vytvorenie spoločnej platformy. Rád by som preto pokračoval v nastolenom trende, ktorý sme ako nový manažment Eximbanky započali v januári tohto roka. Znamená to, že chceme, aby banka rástla, aby sa zväčšovala jej poistná divízia a aby sme boli doplňujúcou a podpornou inštitúciou pre komerčné banky pri ich exportných transakciách.

Na Slovensku je čoraz viac spoločností patriacich do takzvanej novej ekonomiky. Pravidelne sa stretávame so startupmi a s firmami zameranými na inovácie, ktoré vznikli pred dvoma alebo piatimi rokmi, ktoré stále rastú a majú ambície preniknúť na zahraničné trhy. Naše finančné nástroje, ktoré im vieme ponúknuť, sú však dizajnované na podnikateľské prostredie, ktoré sa časom zmenilo, a preto im nie vždy vieme poskytnúť adekvátne riešenie.

Eximbanka by mohla byť tiež nástrojom na prilákanie investorov, ako je napríklad Volvo, ktorého väčšina produkcie je určená na export. Vedeli by sme čiastočne financovať ich vstup na slovenský trh alebo výstavbu ich výrobných kapacít. Potrebujeme teda podporiť nielen export, ale aj exportne orientované podniky. Túto stratégiu zaviedli nedávno v Českej republike a možno by stálo za zváženie zamyslieť sa nad úpravou zákona o eximbanke tak, aby reflektoval nové potreby a novú štruktúru obchodov v oblasti exportu. Slovenská ekonomika je silno previazaná s európskym trhovým prostredím a my na to musíme reagovať.

Mojou víziou je, aby Eximbanka podporovala slovenských exportérov a otvárala im dvere na nové trhy v zahraničí. Chceme rásť a radi by sme boli pri tom, ako bude rásť aj export Slovenska. 

Rastislav Podhorec

Vyštudoval vysokú vojenskú leteckú školu v Košiciach. MBA si urobil na britskej The Open University. Vo finančnom svete sa pohybuje vyše dvadsať rokov. V súčasnosti je generálnym riaditeľom Eximbanky SR.

 

Odkaz na pôvodný článok TU