Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11
Detail zákazky – Elektronické služby bankových a poistných exportno-importných procesov v spoločnosti EXIMBANKA SR

Detail zákazky – Elektronické služby bankových a poistných exportno-importných procesov v spoločnosti EXIMBANKA SR

Index položkyNázov položkyPoložka a termín zverejnenia / uzatvorenia / dodania (ak sa uplatňuje)
1Názov predmetu zákazkyElektronické služby bankových a poistných exportno-importných procesov v spoločnosti EXIMBANKA SR
2Súťažné podklady a ich vysvetľovanie (ak sa uplatní)Vysvetlenie sp na zaklade 1. ziadosti zaujemcu
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
SÚŤAŽNÉ PODKLADY – POKYNY PRE UCHÁDZAČOV
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY – ZoD
Príloha č. 1 Zmluvy o dielo
Príloha č. 3 Zmluvy o dielo
Príloha č. 5 Zmluvy o dielo
Príloha č. 11 Zmluvy o dielo
KRITÉRIUM NA HODNOTENIE PONÚK
3Informácia na ÚVO a záujemcom o otvorení časti ponuky označenej slovom „Ostatné“13. 02. 2014súbor 
4Informácia na ÚVO o prevzatí informácie o vylúčení uchádzača alebo ponuky všetkými vylúčenými uchádzačmi  
5Informácia na ÚVO a uchádzačom o otvorení časti ponuky označenej slovom „Kritériá“  
6Informácia o prevzatí informácie o vylúčení uchádzača alebo ponuky všetkými vylúčenými uchádzačmi  
7Informácia na ÚVO a uchádzačom o prevzatí informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk všetkými uchádzačmi  
8Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky (odôvodnenie) 
9Odôvodnenie uzatvorenia zmluvy s jediným uchádzačom 
10Zmluva / rámcová dohoda  
11Potvrdenie o dodaní a prevzatí predmetu zákazky  
12Výška plnenia (skutočná)
ku dňu zániku zmluvy alebo rámcovej dohody
ku 31. januáru roku
13Zoznam subdodávateľov (ak sa vyžadoval) ku dňu zániku zmluvy alebo rámcovej dohody / ku 31. januáru rokuIČODIČ / IČ DPH
14Predbežné oznámenie (dátum odoslania / zverejnenia)14. 10. 2013
16. 10. 2013
súbor 
Prvá redakčná oprava predbežného oznámenia (dátum odoslania / zverejnenia)18. 10. 2013
19. 10. 2013
súbor 
Druhá redakčná oprava predbežného oznámenia (dátum odoslania / zverejnenia) 
 
 
15Oznámenie (alt. použité ako výzva na súťaž) (dátum odoslania / zverejnenia)15. 10. 2013
17. 10. 2013
súbor 
Prvá redakčná oprava oznámenia (dátum odoslania / zverejnenia)26. 10. 2013
29. 10. 2013
súbor 
Druhá redakčná oprava oznámenia (dátum odoslania / zverejnenia)30. 10. 2013
31. 10. 2013
súbor 
Tretia redakčná oprava oznámenia (dátum odoslania / zverejnenia)15. 11. 2013
19. 11. 2013
súbor 
16Rozhodnutie o uložení sankcie  
17Ponuka uchádzača (prvého v poradí)  
18Ponuka uchádzača (druhého v poradí)  
19Ponuka uchádzača (tretieho v poradí)  
20Ponuka neúspešného uchádzača  
21Správa o zákazke (dátum vypracovania)  
22Analýzy, ktoré obsahujú porovnanie variantov pre účely koncesie