Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

EXIMBANKA SR RASTIE K JÚNU 2023 V BANKOVEJ AJ POISŤOVACEJ ČINNOSTI

EXIMBANKA SR prostredníctvom svojich bankových a poisťovacích činností podporila export v prvom polroku 2023 v celkovej výške 721,3 mil. eur. Podľa polročných údajov a priebežného plnenia rozpočtu je vysoko pravdepodobné, že majetková angažovanosť EXIMBANKY (súčet bankovej a poistnej angažovanosti, čiže veľkosť banky) dosiahne ku koncu roka historicky najvyššiu hodnotu a narastie oproti minulému roku o 22%.

Celková banková angažovanosť k 30.6 2023 z poskytnutých úverov, vystavených záruk a ostatných pohľadávok bola vo výške 602,9 mil. eur, čo predstavuje oproti koncu minulého roka nárast o 82,0 mil. eur. V rámci medziročného porovnania bola čistá banková angažovanosť vyššia o 74,9 mil. eur, čo predstavuje nárast o 14,2 %.

Celková poistná angažovanosť z poistenia krátkodobých rizík a neobchodovateľných rizík k júnu 2023 dosiahla výšku 480,8 mil. eur (zvýšenie oproti koncu roka 2022 o 18 mil. eur, čo predstavuje nárast o 3,9%).

Prevádzkové výnosy EXIMBANKY SR v 1. polroku 2023 boli vo výške 14,1 mil. eur s medziročným nárastom o 33,8 %. Tento nárast je spôsobený nárastom bankovej a poisťovacej angažovanosti, zvýšením úrokových výnosov ako aj zmenami podmienok niektorých zmluvných vzťahov.

Výsledok hospodárenia EXIMBANKY SR k júnu 2023 dosiahol výšku 4,2 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 61,7 %.

„Polovica roka 2023 je za nami a ja môžem zodpovedne povedať, že EXIMBANKA SR je vo veľmi dobrej kondícii. Podarilo sa nám zastaviť klesajúci trend majetkovej angažovanosti a znova naštartovať nové obchody, čoho dôkazom je, že len za obdobie prvých šiestich mesiacov roka 2023 sme získali dvakrát viac nových klientov ako počas celého roku 2022 a trikrát viac ako počas celého roka 2021. Sme na dobrej ceste k stanovenému cieľu mať ku koncu roka historicky najvyššiu majetkovú angažovanosť s medziročným nárastom o 22% a teda nepriamo aj podpory slovenského exportu a popritom zaknihovať aj historicky najvyšší prevádzkový zisk.“ zhodnotil generálny riaditeľ EXIMBANKY SR a predseda Rady banky Marián Janočko.

V oblasti produktovej orientácie ponúka EXIMBANKA SR v súčasnosti širokú škálu produktov pre exportérov bez ohľadu na ich produktovú orientáciu či veľkosť podniku.

Dôležitým krokom je posilňovanie komplementárnej funkcie EXIMBANKY SR ku spolupracujúcim komerčným bankám a nadviazanie intenzívnejších vzťahov s nimi za účelom podpory obchodných a investičných aktivít slovenských exportérov, ktorí podnikajú v rizikovejších sektoroch alebo teritóriách

Kontakt pre médiá:

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa
EXIMBANKA SR
Odbor komunikácie a marketingu
Tel.: +421 903 542 072
vrablik@eximbanka.sk