Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Zapojenie slovenských podnikateľov do obnovy ukrajinského hospodárstva

EXIMBANKA SR v rámci pripravovaných finančných nástrojov identifikuje potreby a preferencie slovenských firiem, ktoré plánujú alebo už realizujú exportné aktivity na Ukrajine.

Cieľom zisťovania je čo efektívnejšie prispôsobiť ponuku pripravovaných riešení reálnemu dopytu za účelom zvýšenia konkurencieschopnosť slovenských exportérov  v rámci obnovy Ukrajiny.