Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Transformácia pravidiel štátnej podpory exportu: Flexibilnejšia podpora pre projekty s pozitívnym klimatickým aspektom

Jedným z cieľov modernizácie Konsenzu OECD je zvýšenie konkurencieschopnosti sektorov a odvetvi s pozitívnym vplyvom na mitigáciu dopadov klimatickej zmeny prostredníctvom zvýhodnenej štátnej podpory exportu. Táto iniciatíva sleduje dva hlavné ciele, ktoré sú v súlade s Parížskou dohodou o zmene klímy a aktuálnym vývojom v prostredí medzinárodného obchodu. Usiluje predovšetkým o modernizáciu všeobecných finančných podmienok Konsenzu OECD s cieľom poskytnúť väčšiu flexibilitu exportných úverov a záruk pre firmy. Druhým cieľom je podpora pre firmy, ktorých predmet podnikania je zameraný na export s pozitívnymi vplyvmi na životné prostredie a klímu.

Okrem toho modernizácia Konsenzu OECD posilňuje spravodlivú hospodársku súťaž. Rozšírenie rozsahu uplatňovania sektorovej dohody pre projekty s pozitívnym klimatickým aspektom (CCSU) je reakciou na rastúci dopyt po podpore pre tento typ projektov aj z radov slovenských exportérov.

CCSU teraz obsahuje flexibilnejšie finančné podmienky, ako je predĺžená doba splatnosti až do 22 rokov, vďaka čomu štátna podpora lepšie reflektuje kapitálové potreby projektov z oblasti udržateľnej energetiky, výroby batérii, vodíkových technológii a tiež  bezemisných dopravných prostriedkov a infraštruktúry. Transakcie týkajúce sa nízko uhlíkovej ťažby a spracovania kritických minerálov potrebných v procese produkcie čistej energie môžu byť v závislosti od použitej technológie podporené formou financovania alebo poistenia až so splatnosťou 22 rokov. Výhodnejšie podmienky rovnako platia aj pre projekty súvisiace s výrobou energie vo vodných elektrárňach, zariadeniami pre zachytávanie a následné využitie oxidov uhlíka a projekty pre adaptáciu na dopady zmeny klímy.

Výhodnejšie podmienky pre transakcie s pozitívnymi klimatickými dopadmi majú o. i. za cieľ vyvažovať obmedzenia vyplývajúce zo Záverov Rady zo 15. marca 2022, ktoré sú v podmienkach EXIMBANKY SR implementované vo forme ukončenia poskytovania štátnej podpory exportu pre projekty súvisiace s fosílnymi palivami po roku 2030.