Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

EXIMBANKA SR POSKYTUJE FINANČNÉ PRODUKTY NA NÁKUP PLYNU A LNG

EXIMBANKA SR dostala, v nadväznosti na plán Európskej komisie REPowerEU a zriadenie platformy EÚ na nákup zemného plynu a skvapalneného plynu (LNG), mandát na poskytovanie finančných produktov slovenským subjektom, ktoré nakupujú plyn a LNG cez platformu pre spoločný nákup plynu (EU Energy Platform).

EXIMBANKA SR, v nadväznosti na nový mandát, vystavuje tzv. stand by letters of credit (SBLC) a bankové záruky za záväzky slovenských spoločností, ktoré kupujú plyn alebo LNG prostredníctvom mechanizmu agregácie dopytu a spoločného nákupu (AggregateEU), prípadne vystaví protizáruky v prospech komerčných bánk.

Cieľom spoločného nákupu plynu je ochrániť občanov a ekonomiky EÚ pred nadmernými trhovými cenami plynu a zabezpečiť dostatok tejto komodity pre slovenský priemysel a domácnosti. Slovenské podniky tak majú prístup k novým alebo dodatočným zdrojom plynu, čo môže prispieť aj k ich nižším cenám. Hlavnou misiou EXIMBANKY SR je podpora slovenských exportérov prostredníctvom bankových a poisťovacích produktov.

Kontakt pre médiá:

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa
EXIMBANKA SR
Odbor komunikácie a marketingu
Tel.: +421 903 542 072
vrablik@eximbanka.sk