Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

EXIMBANKA SR MODERNIZUJE EXPORTNÉ ÚVERY

Eximbanka SR, exportno-úverová agentúra zameraná na podporu slovenského exportu, k 15.7.2023 zaviedla nové pravidlá modernizácie exportných úverov. Tieto pravidlá, ktoré sa vydali v súlade s Konsenzom OECD[1], majú za cieľ prispôsobiť sa aktuálnym potrebám exportérov, financujúcich bánk a zahraničných odberateľov, ako aj reflektovať dynamiku finančných trhov a technologický pokrok, najmä v oblasti zelených technológií.

Implementácia modernizovaných pravidiel prináša Eximbanke SR možnosť ponúkať flexibilnejšie podmienky pre štátom podporované exportné úvery. Medzi nové vylepšenia patria napríklad dlhšie splatnosti a rozšírené možnosti týkajúce sa splátok exportných úverov. Zároveň sa týmito novými pravidlami snažia členské štáty OECD vytvoriť podporu pre export zelených technológií a realizáciu environmentálne/klimaticky udržateľných projektov.

Modernizované pravidlá Eximbanky SR sa zameriavajú predovšetkým na oblasti ako environmentálne udržateľná výroba energie, zachytávanie a uskladňovanie emisií CO2, distribúcia a skladovanie energie, výroba čistého vodíka a amoniaku, dodávok zariadení pre nízko emisnú priemyselnú výrobu, nízko emisnú dopravu a ťažbu a spracovanie minerálov potrebných pre výrobu čistej energie.

„Veríme, že modernizácia exportných úverov a prispôsobenie sa aktuálnym potrebám prostredníctvom týchto nových pravidiel prinesie výrazný prínos pre slovenský export a stimul pre rast zelených technológií. Tieto kroky sú kroky smerujúce k udržateľnejšiemu a inovatívnejšiemu rozvoju nášho exportného sektora.“ približuje Marián Janočko, generálny riaditeľ a predseda Rady banky, EXIMBANKA SR

[1] Konsenzus OECD predstavuje základný rámec pravidiel pre štátom podporované exportné úvery s dlhšou splatnosťou ako 2 roky. Hoci sa jedná o dohodu založenú na princípoch vzájomnej dohody, pre členské štáty Európskej únie je táto dohoda právne záväzná. Nové pravidlá sa týkajú aktivít exportno-úverových agentúr členských štátov EÚ a OECD v oblasti podpory exportu tovarov a služieb prostredníctvom financovania, poistenia alebo ich kombinácie.

Kontakt pre médiá:

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa
EXIMBANKA SR
Odbor komunikácie a marketingu
Tel.: +421 903 542 072
vrablik@eximbanka.sk