Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Preverovanie záujmu
slovenských firiem
na rozvojové trhy

Aké služby poskytuje EXIMBANKA SR
pre slovenské firmy?

Cieľom predkladaného prieskumu je predovšetkým identifikácia potrieb slovenských spoločností v súvislosti s ich prienikom a uplatnením sa na trhoch rozvojových krajín. Vaša odpoveď nám pomôže efektívnejšie nastaviť procesy a adresnejšie prispôsobiť ponuku našich služieb reálnemu dopytu a možnostiam slovenských spoločností.

EXIMBANKA SR je ako jediný priamy nástroj štátu pre podporu exportu ponúka slovenským exportérom a ich zahraničným partnerom širokú škálu finančných produktov pre financovanie a zabezpečenie vývozných transakcii. Čo vedia firmy získať od Eximbanky SR v oblasti podpory na rozvojové trhy:

  • financovanie resp. poistenie nákupu slovenských tovarov a služieb verejným odberateľom (napr. ministerstvá, štátne podniky, municipality, neziskové organizácie so štátnou zárukou) do krajín, ktoré majú oprávnenie poberať rôzne formy podpory a sú označené ako rozvojové za zvýhodnených podmienok s využitím grantových prostriedkov (produkt zvýhodnený vývozný úver),

  • podporu oprávnených projektov slovenských exportérov aj s využitím grantových a záručných prostriedkov z nástrojov EÚ),

  • získanie informácií o možnostiach zapojenia sa do tendrov medzinárodných finančných inštitúcii (Skupina Svetovej banky, EBRD a pod.) v rozvojových krajinách, na ktoré je zároveň možné získať financovanie.