Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

PREČO MÁ PRE PODNIKATEĽOV ZMYSEL ZAPOJIŤ SA DO OBNOVY UKRAJINY ❔

Tému Ukrajina v kontexte zapájania súkromného sektora a financovania otvárame pravidelne. Z povahy našej inštitúcie podporujúcej export je aj Ukrajina teritórium – partner v rôznych podobách. Dnes vďaka UVP TECHNICOM prebehla virtuálna konferencia, na ktorej vystúpili, okrem našej kolegyne Diana Polonyi, zaujímaví lokálni hostia zo Slovenska i Ukrajiny vrátane podnikateľov, ktorí historicky na tomto teritóriu pôsobia. Relatívne početné zastúpenie firemného sektora na konferencii je znakom rastúceho záujmu podnikateľov o ukrajinský trh. Keďže dopyt vytvára aj ponuka a taktika „vyčkávania“ nás môže odstaviť na koniec radu, Eximbanka okrem 💶 zabezpečenia krátkodobého poistenia, realizuje viaceré 🤝 aktivity pre zapojenie slovenských exportérov s podporou Eximbanky na teritórium Ukrajiny. Jednou z nich je aj prebiehajúca koordinácia s externými partnermi a identifikácia možnej schémy financovania a implementácie ďalších našich produktov. 🔎 Sledujte nás.