Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Mandatory disclosures

Department:
EXIMBANKA SR
Submitter:
Ing. Rastislav Podhorec, MBA, generálny riaditeľ a predseda Rady banky EXIMBANKY SR
Initiative:
na základe § 28, ods. 2 zákona č. 80/1997 Z. z. o EXIMBANKE SR v znení neskorších predpisov
Content:

Obal
Návrh uznesenia vlády SR
Predkladacia správa
Vlastný materiál
Doložka vplyvov

Department:
EXIMBANKA SR
Submitter:
JUDr. Marián Janočko, generálny riaditeľ a predseda Rady banky EXIMBANKY SR
Initiative:
podľa § 6 ods. 5 a § 31 ods. 1 zákona č. 80/1997 Z. z. o EXIMBANKE SR v znení neskorších predpisov
Department:
EXIMBANKA SR
Submitter:
Ing. Zuzana Kalivodová, generálna riaditeľka a predsedníčka Rady banky EXIMBANKY SR
Initiative:
podľa § 6 ods. 5 a § 31 ods. 1 zákona č. 80/1997 Z. z. o EXIMBANKE SR v znení neskorších predpisov
Department:
EXIMBANKA SR
Submitter:
Ing. Monika Kohútová, MBA, generálna riaditeľka a predsedníčka Rady banky EXIMBANKY SR
Initiative:
podľa § 6 ods. 5 a § 31 ods. 1 zákona č. 80/1997 Z. z. o EXIMBANKE SR v znení neskorších predpisov
Department:
EXIMBANKA SR
Submitter:
Ing. Monika Kohútová, MBA, generálna riaditeľka a predsedníčka Rady banky EXIMBANKY SR
Initiative:
podľa § 6 ods. 5 a § 31 ods. 1 zákona č. 80/1997 Z. z. o EXIMBANKE SR v znení neskorších predpisov
Department:
EXIMBANKA SR
Submitter:
Ing. Monika Kohútová, MBA, generálna riaditeľka a predsedníčka Rady banky EXIMBANKY SR
Initiative:
podľa § 6 ods. 5 a § 31 ods. 1 zákona č. 80/1997 Z. z. o EXIMBANKE SR v znení neskorších predpisov
Department:
EXIMBANKA SR
Submitter:
Monika Kohútová, predsedníčka Rady banky a generálna riaditeľka EXIMBANKY SR
Initiative:
podľa §6 ods. 5 a §31 ods. 1 zákona č. 80/1997 Z. z. o EXIMBANKE SR v znení neskorších predpisov
Department:
EXIMBANKA SR
Submitter:
Dušan Keketi, predseda Rady banky a generálny riaditeľ EXIMBANKY SR
Initiative:
podľa §6 ods. 5 a §31 ods. 1 zákona č. 80/1997 Z. z. o EXIMBANKE SR v znení neskorších predpisov
Department:
EXIMBANKA SR
Submitter:
Dušan Keketi, predseda Rady banky a generálny riaditeľ EXIMBANKY SR
Initiative:
podľa §6 ods. 5 a §31 ods. 1 zákona č. 80/1997 Z. z. o EXIMBANKE SR v znení neskorších predpisov
Department:
EXIMBANKA SR
Submitter:
Igor Lichnovský, predseda Rady banky a generálny riaditeľ EXIMBANKY SR
Initiative:
podľa §6 ods. 5 a §31 ods. 1 zákona č. 80/1997 Z. z. o EXIMBANKE SR v znení neskorších predpisov
Department:
EXIMBANKA SR
Submitter:
Igor Lichnovský, predseda Rady banky a generálny riaditeľ EXIMBANKY SR
Initiative:
podľa §6 ods. 5 a §31 ods. 1 zákona č. 80/1997 Z. z. o EXIMBANKE SR v znení neskorších predpisov
Department:
EXIMBANKA SR
Submitter:
Igor Lichnovský, predseda Rady banky a generálny riaditeľ EXIMBANKY SR
Initiative:
podľa §6 ods. 5 a §31 ods. 1 zákona č. 80/1997 Z. z. o EXIMBANKE SR v znení neskorších predpisov
CONTACT US
How can we help ?
We would like to hear from you.

Sign up
for our newsletter